Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Vilka nyckeltal som är aktuella för dig med traditionell försäkring beror på vilket avtalsområde du tillhör.

Privatanställd arbetare

Privatanställda arbetare tillhör avtalsområde SAF-LO. Exempel på yrken:

 • Byggnadsarbetare
 • Fabriksarbetare
 • Anställd på hotell
 • Anställd i affär
 • Anställd på restaurang

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Hur dina pengar placeras och vilken ränta du får beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024 2023 2022 2021 2020
25 10,1 % 4,9 % 9,4 % -10,6% 21,9 % 8,9 %
40 8,2 % 4,8 % 8,9 % -9,8 % 18,8 % 7,5 %
55 7,2 %  4,1 % 8,0 % -8,6 %  16,2 % 6,8 %
65 6,2 %  3,4 % 7,0 % -7,6 %  14,0 % 6,3 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Mina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning.

För närvarande gäller följande andel:  

 • 100 procent av inbetald premie.  
 • 100 procent av inflyttat kapital. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används dock 75 procent.

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,85 % före avdrag för skatt och kostnader (0,22 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 18,5
1920-1929 18,5
1930-1939 18,5
1940-1949 19,3
1950-1959 20,1
1960-1969 21,1
1970-1979 23,0
1980-1989 23,8
1990-1999 24,4

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Anställd i kommun eller region

Anställda i kommuner och regioner tillhör avtalsområden AKAP-KR/KAP-KL. Exempel på yrken:

 • Vårdbiträde
 • Bibliotekarie
 • Arbetsterapeut
 • Förskollärare
 • Lärare
 • Parkarbetare

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Hur dina pengar placeras och vilken ränta du får beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024 2023 2022 2021 2020
25 10,1 % 4,9 % 9,4 % -10,6% 21,9 % 8,9 %
40 8,2 % 4,8 % 8,9 % -9,8 % 18,8 % 7,5 %
55 7,2 %  4,1 % 8,0 % -8,6 %  16,2 % 6,8 %
65 6,2 %  3,4 % 7,0 % -7,6 %  14,0 % 6,3 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Mina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Avkastningsränta för försäkringar som tecknats före 2012

Under 2021 villkorsändrades försäkringar inom KAP-KL och AKAP-KL och försäkringar tecknade före 2012 fick samma villkor som nya försäkringar. Avkastningsräntan fördelas därför efter villkorsändringen enligt tabellen ovan med åldersgrupper.

Avkastningsränta för försäkringar som tecknats före 2012
Genomsnitt 2017-2021 2021 2020 2019 2018 2017
8,7 % 14,7 6,7 %  12,4 % 1,4 % 8,3 %

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning.

För närvarande gäller följande andel:  

 • 100 procent av inbetald premie.  
 • 100 procent av inflyttat kapital. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används dock 75 procent.

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,85 % före avdrag för skatt och kostnader (0,22 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,7
1920-1929 21,7
1930-1939 21,7
1940-1949 22,6
1950-1959 23,5
1960-1969 24,2
1970-1979 24,7
1980-1989 25,4
1990-1999 26,1

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring. 

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.

Privatanställd tjänsteman

Privatanställda tjänstemän tillhör avtalsområde ITP, ITPK, FTP eller FTPK. Exempel på yrken:

 • Journalist
 • Ekonom
 • Anställd på kontor
 • Ingenjör
 • Jurist

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Hur dina pengar placeras och vilken ränta du får beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024 2023 2022 2021 2020
25 10,1 % 4,9 % 9,4 % -10,6% 21,9 % 8,9 %
40 8,2 % 4,8 % 8,9 % -9,8 % 18,8 % 7,5 %
55 7,2 %  4,1 % 8,0 % -8,6 %  16,2 % 6,8 %
65 6,2 %  3,4 % 7,0 % -7,6 %  14,0 % 6,3 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Mina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Observera att avkastningsmodellen justerades 2018-10-01 och nya försäkringar tecknades för kunder med ITP.

Genomsnittlig avkastningsränta för försäkringar tecknade 2013-07-01 t o m 2018-09-30
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
25 - - - - - -
40 7,7 % 4,4 % 8,3 %  -9,4 %  17,8 % 7,0 % 14,9 %
55 6,9 %  4,0 % 7,9 % -8,5 %  15,8 % 6,8 % 12,4 %
65 6,3 %  3,3 % 7,2 % -7,6 %  14,2 % 6,7 % 10,8 %

Avkastningsränta i försäkringar som tecknats före 2013-07-01

AMF ändrade avkastningsmodell den 1 juli 2013. Avkastningsränta i försäkringar tecknade före det datumet framgår i nedan tabell.

Avkastningsränta
Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
7,0 % 3,2 % 8,3 %  -6,9 %  14,6 % 6,7 % 12,4 %

 

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning. För närvarande gäller följande andel:

 • 100 procent av inbetald premie.
 • 100 procent av inflyttat kapital. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används dock 75 procent.

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,85 % före avdrag för skatt och kostnader (0,22 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell garantiförstärkningsränta

Garantiförstärkningsränta används för att beräkna garantiförstärkning i ITP-försäkringar tecknade mellan 1 juli 2013 och 30 september 2023.

0 % före avdrag för skatt och kostnader (- 0,60 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Inför pensioneringen kan AMFs överskott användas till att öka kundernas garanterade belopp genom en garantiförstärkning. Vi gör förstärkningen för att öka tryggheten och minska risknivån i sparandet. Den ränta som används i samband med förstärkningen för att beräkna ökningen av garanterade belopp, kallas garantiförstärkningsränta.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,4
1920-1929 21,4
1930-1939 21,4
1940-1949 22,3
1950-1959 23,3
1960-1969 24,1
1970-1979 24,6
1980-1989 25,3
1990-1999 25,9

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Avkastningsränta
Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
7,0 % 3,2 % 8,3 %  -6,9 %  14,6 % 6,7 % 12,4 %

 

 

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning. Aktuell andel framgår av försäkringsvillkor

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

1,50 % före avdrag för skatt och kostnader (0,88 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,4
1920-1929 21,4
1930-1939 21,4
1940-1949 22,3
1950-1959 23,3
1960-1969 24,1
1970-1979 24,6
1980-1989 25,3
1990-1999 25,9


Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.

Statligt anställd

Statligt anställda tillhör avtalsområde PA 16. Exempel på yrken:

 • Lärare på universitet
 • Militär
 • Polis
 • Tulltjänsteman
 • Flygledare

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Hur dina pengar placeras och vilken ränta du får beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024 2023 2022 2021 2020
25 10,1 % 4,9 % 9,4 % -10,6% 21,9 % 8,9 %
40 8,2 % 4,8 % 8,9 % -9,8 % 18,8 % 7,5 %
55 7,2 %  4,1 % 8,0 % -8,6 %  16,2 % 6,8 %
65 6,2 %  3,4 % 7,0 % -7,6 %  14,0 % 6,3 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Mina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Avkastningsränta för försäkringar som tecknats före 2011-05-01

Under 2021 villkorsändrades försäkringar inom PA 16 och försäkringar tecknade före 2011-05-01 fick samma villkor som nya försäkringar. Avkastningsräntan fördelas därför efter villkorsändringen enligt tabellen ovan med åldersgrupper.

Genomsnitt 2017-2021 2021 2020 2019 2018 2017
8,7 % 14,7 % 6,7 % 12,4 % 1,4 % 8,3 %

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning.

För närvarande gäller följande andel:

 • 100 procent av inbetald premie.  
 • 100 procent av inflyttat kapital. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används dock 75 procent.

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,85 % före avdrag för skatt och kostnader (0,22 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,5
1920-1929 21,5
1930-1939 21,5
1940-1949 22,5
1950-1959 23,4
1960-1969 24,2
1970-1979 24,8
1980-1989 25,5
1990-1999 26,1

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Individuell tjänstepension

Individuell tjänstepension är en överenskommelse mellan arbetsgivare och dig som anställd när kollektivavtal inte finns eller som ett komplement till kollektivavtalet. 

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper
Ålder Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024 2023 2022 2021 2020
25 10,1 % 4,9 % 9,4 % -10,6% 21,9 % 8,9 %
40 8,2 % 4,8 % 8,9 % -9,8 % 18,8 % 7,5 %
55 7,2 %  4,1 % 8,0 % -8,6 %  16,2 % 6,8 %
65 6,2 %  3,4 % 7,0 % -7,6 %  14,0 % 6,3 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Mina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Avkastningsränta i försäkringar som tecknats före 2013-07-01

AMF ändrade avkastningsmodell den 1 juli 2013. Avkastningsränta i försäkringar tecknade före det datumet framgår i nedan tabell.

Avkastningsränta
Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
7,0 % 3,2 % 8,3 %  -6,9 %  14,6 % 6,7 % 12,4 %

 

 

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning.

För närvarande gäller följande andel:  

 • 100 procent av inbetald premie.  
 • 100 procent av inflyttat kapital. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används dock 75 procent.

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,85 % före avdrag för skatt och kostnader (0,22 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.

 

Privat Pensionsförsäkring

Privat pensionssparande är en försäkring som du själv har tecknat och betalat in till. 

AMF tar från och med 1 januari 2015 inte emot inbetalningar till ditt privata pensionssparande. Vi förvaltar ditt kapital på samma sätt som tidigare men du kan alltså inte fylla på med nya inbetalningar. 

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Avkastningsränta
Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
7,0 % 3,2 % 8,3 %  -6,9 %  14,6 % 6,7 % 12,4 %

 

Aktuell garantiränta vid inbetalning

1,50 % före avdrag för skatt och kostnader (0,88 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Avgifter

Du hittar avgifter i försäkringsvillkoren som du hittar på Mina sidor. 

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.

Nyckeltal för andra tjänstepensionsavtal

Här hittar du viktiga räntor som påverkar din tjänstepension BTPK, ITPK-S, ITPK-Tele, ITPK-P, PPAK, Frivillig BTPK, Frivillig FTPK, Frivillig ITPK och Frivillig Livsarbetstidspension.

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Avkastningsränta
Genomsnitt 2019-2023 Q1 2024  2023 2022 2021 2020 2019
7,0 % 3,2 % 8,3 %  -6,9 %  14,6 % 6,7 % 12,4 %

 

 

Aktuell andel garanti på inbetalning

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån vid var tid gällande andel av respektive inbetalning. Aktuell andel framgår av försäkringsvillkor

I AMFs traditionella försäkring ger varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån en andel av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas även utifrån vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.

Aktuell garantiränta vid inbetalning

1,50 % före avdrag för skatt och kostnader (0,88 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Aktuell prognosränta

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Avgifter

Aktuella avgifter för din försäkring.

Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF.