Traditionell försäkring

Traditionell försäkring passar dig som vill ha ett tryggt pensionssparande med garanti.

 • Tryggt och enkelt pensionssparande med garanti.
 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.

Vad är traditionell försäkring?

De flesta av våra kunder väljer att spara i traditionell försäkring. Det är ett tryggt och enkelt val där du som sparar alltid får ett garanterat pensionsbelopp när du väljer att gå i pension.

Traditionell försäkring innebär att du låter AMFs förvaltare sköta placeringarna av din tjänstepension som du får från jobbet. Det gör att du inte behöver vara aktiv själv i ditt sparande och kan fokusera på annat i livet.

AMF får pengarna att växa

Våra förvaltare är experter på att få pengarna att växa och placerar din tjänstepension i olika tillgångar för att den ska ha så god förutsättning som möjligt att växa och ge dig en högre pension. Vår traditionella försäkring har alltid låga avgifter vilket är extra viktigt när du sparar långsiktigt.   

Så växer ditt sparande

Hur väljer jag traditionell försäkring hos AMF?

För att välja pensionsbolag behöver du veta vilket kollektivavtal du tillhör. Det beror i sin tur på var du jobbar. Ta reda på ditt kollektivavtal här. 

När du har valt pensionsbolag behöver du välja hur du vill att ditt pensionskapital ska placeras. Väljer du traditionell försäkring får du ett tryggt och enkelt sparande där du själv inte behöver vara aktiv. 

När du valt AMF som ditt pensionsbolag och traditionell försäkring som sparform har du fått en trygg och enkel pensionsförsäkring. Våra erfarna förvaltare sköter placeringarna åt dig för att ditt pensionskapital ska ha möjlighet att växa. 

Testa dig själv!

Om följande påståenden stämmer in på dig kan traditionell försäkring hos AMF vara ett bra val för dig:  

 • Jag vill inte själv vara aktiv i förvaltningen av min tjänstepension, istället vill jag låta AMFs förvaltare placera pengarna åt mig.
 • Jag vill att min tjänstepension placeras på ett hållbart sätt. 
 • Jag vill ha låga avgifter. 
 • Jag vill ha ett garanterat pensionsbelopp, med möjlighet till mer. 

Vanliga frågor och svar om traditionell försäkring

När du sparar i en traditionell försäkring sköter AMF placeringen av dina pengar. Du behöver inte själv vara aktiv.

Fondförsäkring är en sparform där du själv har möjlighet att välja hur dina pengar ska placeras inom vårt fondutbud.

Mer om traditionell försäkring och fondförsäkring

Ja. Det är din valcentral som sköter om flytten av pensionskapital i den kollektivavtalade tjänstepensionen. 

Hitta din valcentral

Pensionsguiden är en del av webbplatsen Konsumenternas.se där du som privatperson får oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

I Pensionsguiden får du information om din kollektivavtalade tjänstepension. Du kan jämföra olika pensionsbolag och se vad du betalar i avgifter, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras innan utbetalning. Du ser även om du har en garanti, vad efterlevandeskydd kostar och vad som händer om du inte gör några val alls.

Till Pensionsguiden

I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp, så att du vet vad vi minst kommer att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Beloppets storlek beror på

 • hur stora inbetalningarna är och hur stor andel som används för beräkning av garanterat pensionsbelopp.
 • hur länge försäkringen ska betalas ut och när utbetalningen startar.
 • AMFs antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader.
 • om försäkringen har återbetalningsskydd eller inte.
 • garantiränta.

Logga in för att se din traditionella försäkring

Garanti i traditionell försäkring

Pengarna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension är ditt pensionskapital. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad. Storleken på pensionskapitalet påverkas av:

 • Hur mycket pengar som arbetsgivaren betalar in.
 • Om du har flyttat kapital till eller från AMF.
 • Avkastningsräntan – kan vara positiv eller negativ beroende på hur AMFs kapitalförvaltning går.
 • Avkastningsskatt baserat på värdet av ditt pensionskapital.
 • Avgifter för förvaltning och administration.
 • Arvsvinster – försäkringar utan återbetalningsskydd får extra pengar.
 • Pensionsutbetalningar.

Logga in för att se ditt pensionskapital

Den inbetalning som din arbetsgivare gör till din tjänstepension betalas in direkt till AMF och hanteras inte av valcentral. Om du vill ändra din sparform, till exempel från fondförsäkring till traditionell försäkring eller omvänt, kontakta AMFs kundservice.

Vill du flytta din individuella tjänstepensionsförsäkring från annat bolag till AMF, kontakta AMFs kundservice.

Kontakta oss