AMF Generationsportfölj

Generationsportföljen är en enkel lösning för dig som vill spara i en fondförsäkring där risknivån anpassas efter din ålder.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

En man sitter utomhus och dricker en kopp kaffe.
  • Du behöver inte själv vara aktiv och välja fonder.
  • Möjlighet till hög avkastning under sparandet.
  • Lägre risk inför och under utbetalning.

Hur funkar AMF Generationsportfölj?

Om du väljer att spara i fondförsäkring hos oss placeras dina pensionspengar automatiskt i AMF Generationsportfölj. Med Generationsportföljen får du fördelarna med en fondförsäkring utan att du själv behöver vara aktiv i ditt sparande.

Risknivån i fondutbudet anpassas efter din ålder. Det innebär att du får högre risk under sparandetiden, vilket ger möjlighet till högre avkastning. När du blir äldre minskar placeringsrisken för att skapa ökad trygghet inför och under pensionen.

Du väljer AMFs fondförsäkring hos din valcentral. Har du redan fondförsäkring kan du enkelt välja eller byta fonder på Mina sidor.

Faktablad AMF Generationsportfölj

Hur väljer jag fondförsäkring hos AMF?

För att välja AMF som pensionsbolag behöver du veta vilket kollektivavtal du tillhör. Det beror i sin tur på var du jobbar.  Här kan du ta reda på ditt kollektivavtal. .

När du har valt pensionsbolag behöver du välja hur du vill att ditt pensionskapital ska placeras. 

Du väljer vilka själv vilka fonder du vill ha i din fondförsäkring. Valet gör du enkelt på Mina sidor. Gör du inget eget val placerar vi dina pensionspengar i AMF Generationsportfölj.

Låga avgifter

Låga avgifter är viktigt för att din pension ska kunna växa under lång tid. Förvaltningsavgiften för AMF Generationsportfölj inom kollektivavtalad tjänstepension kommer variera över tiden mellan 0,20–0,13 procent, eftersom fondinnehållet anpassas efter din ålder. För individuell tjänstepension varierar förvaltningsavgiften mellan 0,30–0,16 procent.

Fonder i AMF Generationsportfölj

AMF Generationsportfölj består av fonderna

Risknivån anpassas efter din ålder

Cirkeldiagram över hur generationsportföljens fördelning mellan aktiefonder och räntefonder beroende på ålder, den har mer aktiefonder när du är yngre och mer räntefonder ju äldre du blir.
  • Fram till det att du fyller 55 år placeras kapitalet i AMF Aktiefond Global (75 procent) och AMF Aktiefond Sverige (25 procent).
  • Från 55 år fram till 75 års ålder överförs 3,5 procent per år till AMF Räntefond Mix.
  • Vid den slutliga fördelningen av ditt pensionskapital är 22,5 procent investerade i AMF Aktiefond Global, 7,5 procent i AMF Aktiefond Sverige och 70 procent i AMF Räntefond Mix.