Viktig information i samband med villkorsändring för Avtalspension SAF-LO

Just nu genomför vi en stor villkorsändring för Avtalspension SAF-LO enligt tidigare information. Vi vill därför påminna om att det är extra viktigt att ni endast visar den aktuella informationen som ni får från oss.

Vi skickar alltid endast information på gällande försäkringar. Det är därför viktigt att den senaste informationen är den som visas för kunden och gammal information måste tas bort annars blir det missvisande. Villkorsändringen innebär att kunderna bland annat får nytt försäkringsnummer och om den gamla informationen inte tas bort ser kunden dubbla försäkringar.

2016-09-30