Vad gäller för inbetalningar till tjänstepension innan årsskiftet?

Inbetalningar kan göras fram till och med den 22 december om man vill vara säker på att pengarna ska placeras under 2014.

Insättning på befintlig försäkring

Inbetalning sker till bankgiro 5273-3979. Det 11-siffriga försäkringsnumret som börjar på 51 måste anges. Ingen faktura skickas ut.

Ny försäkring

Finns ingen gällande försäkring måste AMF ha ansökan tillhanda senast den 19 december för att vi ska hinna fakturera innan årsskiftet. Inbetalning sker till bankgiro 5273-3979 och det är viktigt att ange OCR-referensen som finns på fakturan. Insättningar som görs till något annat bankgirokonto eller insättningar utan att det finns en försäkring kommer vi inte kunna ta emot om vi inte har en ansökan.

Vid frågor kontakta vår kundservice, tfn 0771-410 415/0771-31 31 35, kundservice.foretag@amf.se