Undersökning om företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen

AMF har med hjälp av undersökningsföretaget Sic Insight genomfört en undersökning mot personal- och ekonomichefer i de större företagen om hur de ser på tjänstepensionen i sin beställarroll. Överlag är de nöjda med den lösning företagen har idag och de värdesätter låga avgifter, effektiv administration och rådgivning till sina anställda. Men många tycker att det är problematiskt med rådgivning som finansieras genom högre försäkringsavgifter. Nära var tredje förordar en lösning där företaget betalar ett separat arvode för att finansiera rådgivningen.

Vi har även genomfört en undersökning till förmedlare om hur nettomarknaden för tjänstepensioner kommer utvecklas. Förmedlarna delar uppfattningen om att det är företagen snarare än de anställda som bör finansiera den arvodesbaserade rådgivningen. De flesta tror att nettomarknaden för tjänstepensioner kommer öka de närmsta två åren.

Läs undersökningen här