Stabil avkastning genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter

AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till AMF som äger och förvaltar kontor och handelsfastigheter i Stockholmsområdet. AMF Fastigheter bildades 2010 och har sedan dess vuxit till ett av Sveriges största fastighetsbolag med 38 fastigheter. AMF Fastigheter har ett övergripande uppdrag att bidra till en stabil avkastning till AMFs pensionssparare. Utöver ägandet inom AMF Fastigheter äger även koncernen AMF fastigheter via bostadsbolaget Rikshem samt kontors- och handelsfastigheter i Finland. Det totala marknadsvärdet på AMF-koncernens fastighetsinnehav är cirka 55 miljarder kronor, inklusive ett delägarskap (50 procent) i Rikshem samt innehavet i Finland.

Hur kommer det sig att AMF Fastigheter har ökat sina investeringar de senaste åren?

Fastigheter är ett stabilt och långsiktigt tillgångsslag, som står sig starkt även i turbulenta tider. Fastigheter i Sverige har gett en årlig snittavkastning på 7,7 procent de senaste 15 åren. Därför passar det väl som investering för ett pensionsbolag. AMF har som ambition att ytterligare utöka och eventuellt bredda fastighetsportföljen inom de närmaste åren.

Varför koncentrerar AMF Fastigheter hela innehavet till Stockholmsregionen?

Stockholm är en region i stark tillväxt, vilket är en viktig faktor bakom långsiktiga investeringar i fastigheter. Stockholm står för 43 procent av Sveriges BNP och beräknas växa med 30 000 invånare om året fram till 2030. AMF Fastigheters ambition är att vara med och vitalisera Stockholm genom att tänka helhet och skapa platser med människan i fokus. För detta krävs ett nära samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare.

Hur ser marknaden ut för kontor och handelsplatser i Stockholms city?

Vi ser en positiv marknadsutveckling och stabila hyresnivåer, både på kontors- och handelssidan. AMF Fastigheter äger moderna kontorsfastigheter i centrala Stockholm och är en betydande aktör i city. Vi har idag en stor efterfrågan på kontor eftersom många företag vill sitta i flexibla lokaler med god service. I våra handelsplatser har vi cirka 45 miljoner besökare per år och förra året slog flera av handelsplatserna rekord både i omsättning och besökare. En tydlig trend är att människor vill handla och uträtta sina ärenden nära sina arbeten och hem. Det byggs för fullt innanför tullarna och inflyttningen ökar. Sammantaget ger det mycket positiva utsikter för våra handelsplatser.