Byte av fonder

Janus Hendersson Latin America, Pictet China Index IS, Pictet Emerging Markets IS och Pictet India Index Is kommer att utgå ur AMFs fondförsäkringsutbud. Fonderna kommer att bytas till AMF Aktiefond Tillväxtmarknader.

Fondbytet sker automatiskt  och kunder behöver inte göra något med anledning av detta.

Om kunden vill göra ett eget fondval innan vi gör förändringen behöver fondbytet ske före den 13 februari 2020. Logga in med BankID på amf.se/dinasidor.

Brev till kunder

Mer information om AMF Aktiefond Tillväxtmarknader