Namnbyte på fonden Henderson Gartmore Latin American

Fonden Henderson Gartmore Latin American har 2017-12-15 bytt namn till Janus Henderson Latin American.

2017-12-15