MIS Life 2.0 – ny standard i höst för förmedlare

Under senhösten 2020 kommer AMF att börja erbjuda standarden MIS Life 2.0 för kommunikation av försäkringsinformation för dig som är förmedlare.

För dig som förmedlare är det möjligt att hämta försäkringsinformation i det nya formatet MIS Life 2.0 från och med senhösten 2020. Ett mer precist datum kommer närmre lansering. Försäkringsinformation kommer fortsatt gå att hämta med den äldre standarden MIS Life 1.6.2 under en obestämd period framöver.

I samband med implementeringen av MIS Life 2.0 kommer AMF endast att leverera information i formatet XML för MIS Life 2.0 och MIS Life 1.6.2. Alltså kommer det inte längre vara möjligt att få försäkringsinformationen i PDF-format efter lanseringen.