Justerad avkastningsmodell i traditionell försäkring

Från och med 1 januari 2019 justeras avkastningsmodellen i AMFs traditionella försäkring med överskottsbaserad avkastningsmodell. ITP tecknad efter 1 oktober 2018 har redan den justerade avkastningsmodellen, ITP tecknad mellan 20130701-20180930 omfattas inte av justeringen.

Läs mer om AMFs traditionella försäkring

 

2018-12-10