Jämnare pensionsutbetalningar

Vår ambition är att pensionen ska vara trygg. Från och med januari 2021 inför vi därför en gräns för hur mycket pensionsutbetalningen kan sjunka från ett år till ett annat, till följd av negativ avkastning. En eventuell sänkning av månadsbeloppet utjämnas på så sätt över tid.

Gränsen för hur mycket utbetalningen kan sjunka jämfört med föregående år är för närvarande fem procent. Tidigare fanns det ingen gräns. Värt att notera är att månadsbeloppet, precis som tidigare, aldrig kan bli lägre än det garanterade beloppet.

För vem gäller det här?

Den här ändringen gäller tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring hos AMF med utbetalning livet ut.

Ändringen gäller inte vid tidsbegränsad utbetalning, eller där utbetalningarna har gått över till förmånstagare i form av efterlevandepension. Ändringen gäller heller inte om tjänstepensionen är placerad i en fondförsäkring.

När börjar det gälla?

Vi inför ändringen i försäkringsvillkoren under 2020. Första gången gränsen kan börja tillämpas är vid den årliga omräkningen i januari 2021.

Information till försäkrade

I AMFs årsbesked som skickas ut under 2021 kommer försäkrade att få information om villkorsändringen, med hänvisning till fördjupningsinformation på amf.se/jamnareutbetalningar. De försäkrade som närmar sig pensionsåldern får ett informationsbrev från oss redan i juni 2020.

Informationsbrev

Om du vill veta mer

Läs mer om jämnare pensionsutbetalningar