Förändringar med anledning av ny strategi

I AMFs nya strategi har det tydliggjorts att vi framöver ska lägga ännu större fokus på vårt uppdrag, kollektivavtalad tjänstepension. Som en följd av detta har vi sett över arbetet med företagsaffären vilket landande ner i att några förändringar ska genomföras.

Företag utan avtal med oss idag kommer inte att kunna teckna nya avtal direkt med AMF. Önskar de ansluta sina anställda får de framöver kontakta ett förmedlande bolag som har en gällande upphandling med AMF. Detta gäller från 1 april 2018.

Förmedlare utan gällande upphandling med AMF idag kommer inte att kunna teckna upp nya avtal med företag och deras anställda. Detta gäller från 1 april 2018.

En enskild individ kommer inte att kunna flytta sin tjänstepension till AMF om det inte redan finns ett företagsavtal upplagt hos AMF. Detta gäller från 1 april 2018.

AMF svarar inte längre på nya upphandlingar inom företagsaffären. Detta gäller från 1 januari 2018.

Dessa förändringar berör inte befintliga kunder och AMF kommer att omhänderta såväl befintliga som nya kunder på bästa sätt.

2018-03-23