Förändring vid återköp

Från och med 16 juni 2018 harmoniserar AMF gränsen för återköp vid livsfall till 30 procent av prisbasbeloppet. Vid samma tidpunkt görs förändringen att varje försäkring beräknas var för sig det vill säga ingen utbetalningssamordning sker med kundens eventuella andra försäkringar hos AMF. Alla kunder som har en försäkring där utbetalning påbörjas från och med juli 2018 kommer att påverkas av denna förändring.

2018-08-28