Byte av externt fondutbud för PA 16

AMF kommer att byta ut vissa av de externa fonderna inom det statliga området PA 16 (tidigare PA 03) som är det enda avtalsområdet som haft ett avvikande externt fondutbud. Denna förändring av fondutbudet gjordes under 2014 för övriga avtalsområden, men det statliga området tillät inte sälj och köpavgifter i fonderna vilket Pictetfonderna hade. Från och med 2017-01-01 är detta tillåtet även inom det statliga området varför vi nu inför samma lågt prissatta externa fondutbud i PA16 som för övriga avtalsområden.

Sista dag att välja de gamla utgående fonderna är den 1 januari. Kunden behåller då sitt innehav fram till dess bytet genomförs.

Vill kunden själv byta investeringsprofil måste detta göras senast 5 februari. Om kunden inte vill att befintligt innehav skall föras över till ersättningsfonderna måste ett fondbyte göras senast 9 februari.

Vilka fonder berörs?

Nedan framgår vilka fonder som utgår och vilka ersättningsfonderna är.

Fonder som utgår Förvaltningsavgift* Ersättningsfond Förvaltningsavgift
Aberdeen Global Asian Smaller 1–1,75 % AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,4 %
Aberdeen Global Emerging Markets 0,8–1,75 % Pictet Emerging Markets Index IS USD 0,2 %
Blackrock Emerging Europe 1–1,75 % AMF Generationsportfölj 0,23–0,3 %**
Carnegie Rysslandsfond 1–1,75 % Pictet Russia Index IS USD 0,25 %
JP Morgan Europe Small Cap 1,5 % AMF Aktiefond Europa 0,4 %
Schroder ISF Greater China 0,8–1,5 % Pictet China Index IS USD 0,25 %
Schroder US Small & Mid Cap 1–1,5 % AMF Aktiefond Nordamerika 0,4 %

 

* Förvaltningsavgiften skiljer sig åt beroende på när din försäkring tecknades. **Anpassningen av fondsammansättningen i AMF Generationsportfölj sker efter den försäkrades ålder. Därför kommer förvaltningsavgiften att variera över tiden. Läs mer om AMF Generationsportfölj