Beståndsfiler rensas efter 90 dagar

Vi kommer inom kort att börja rensa bort beståndsfiler på AMFs Filcentral med automatik efter 90 dagar.

Observera att det därmed inte går att använda Filcentralen som lagringsplats. 

 

2019-01-28