AMF lanserar en ny räntefond

Måndagen den 1 oktober startar AMF Fonder en ny räntefond – AMF Företagsobligationsfond. Den nya fonden kommer att finnas tillgänglig såväl för kunder med sin tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF, som för dem som vill köpa fonden för sitt privata sparande.

– Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än två år, säger Jonas Eliasson, vd AMF Fonder.

AMF Företagsobligationsfond förvaltas aktivt av Johan Moeschlin, som sedan tidigare ansvarar för samtliga AMF  räntefonder. Den korta räntebindningstiden, på upp till ett år, i kombination med att uteslutande fokusera på obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet säkerställer en trygg utveckling, även om marknadsräntorna skulle börja stiga.

– Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar, säger Johan Moeschlin.

AMF Företagsobligationsfond har en årlig avgift på 0,10 procent och är från och med 1 oktober valbar för samtliga sparare som har sin tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF. Den är också tillgänglig på flera fondtorg, till en början hos Avanza och Nordnet i depå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och IPS.

 

2018-10-01