”Samhällsengagemanget sporrar oss att arbeta ännu mer målinriktat med klimatfrågan”

Illustrerade vindkraftverk och en bild på Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig på AMF.

Nu är den här! Lagom till våren redovisar AMF alla resultat från 2019 i en Års- och hållbarhetsredovisning. Vanligtvis hålls en stämma där det gamla året summeras, men i år blir det förstås annorlunda. Vi frågar Anna Viefhues som är hållbarhetsansvarig om hur hon minns hållbarhetsåret 2019.

Vilka händelser minns du mest från 2019?

– Jag minns vädret – både den varma sommaren men även den milda hösten och vintern. Det gav en verklig insikt i hur klimatet förändras här och nu. Men tack vare det varma vädret i somras vågade vi i familjen testa tältsemester för första gången – vilket blev en succé!

Greta Thunberg och Fridays for future fick fler att agera för klimatet, hur påverkas AMF av engagemanget i samhället?

– Vi är verkligen glada över att så många i samhället engagerar sig för klimatet, det är avgörande för att öka trycket i klimatfrågan och för att fler ska lyssna på att det vetenskapen säger, är nödvändigt att göra. Det sporrar både oss och de bolag vi investerar i att arbeta ännu mer målinriktat med klimatfrågan.

Vilken var den största händelsen för AMF?

– Det var att vi gick med i ett internationellt nätverk av investerare som tillsammans ska arbeta för att ha netto-noll utsläpp av koldioxid från våra investeringsportföljer år 2050. Vi hade redan tidigare en ambition om att vår verksamhet ska vara i linje med Parisavtalet, men detta gav oss en mer konkret målsättning och också viktiga samarbetspartners för att ta fram bra metoder och strategier för att minska utsläppen från våra investeringar.

Nästa steg i det gemensamma arbetet är att ta fram en färdplan och sätta mål för minskning av koldioxidavtrycket de närmaste fem åren, läs mer om Net Zero Asset Owner Alliance.

På vilket sätt är AMFs hållbarhetsarbete relevant i ett internationellt perspektiv?

– Vi förvaltar ett stort kapital och investerar i många olika bolag, både svenska och utländska. Det ger oss möjlighet att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Att samarbeta med andra investerare är ett sätt vi jobbar för det. Under året gick vi med i ett flertal påverkansinitiativ kopplat till våra fokusområden jämställdhet, arbetsförhållanden och klimatet, är vår förhoppning är att bolagen ska förbättra sitt arbete.

Vad är du stoltast över från förra året?

– Att vi sänkte vårt koldioxidavtryck från våra aktieinvesteringar med 20 procent jämfört med 2018. Det lyckades vi med genom att bland annat ta med koldioxidavtrycket inför varje investeringsbeslut och aktivt välja bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete och lägre koldioxidutsläpp än andra i branschen.

– Särskilt inom den traditionella pensionsförsäkringen har vi möjlighet att investera i tillgångar som bidrar till lösningar på olika samhällsutmaningar. Under året gjorde vi många spännande alternativa investeringar.

– Även om vår största påverkan ligger i de bolag som vi investerar i, arbetar vi också med hållbarhet i vår interna verksamhet. Där sänkte vi våra utsläpp från tjänsteresor med 30 procent under året och vår pappersförbrukning minskade med 20 procent. För oss är det viktigt att arbeta med hållbarhet i allt vi gör!

Hur kommer AMF jobba 2020?

– Vi på AMF arbetar fokuserat för att förvalta våra sparares pensioner på ett tryggt och säkert sätt. Vår långsiktighet och finansiella stabilitet är en styrka just nu när det är oroligt på börsen och vi kommer fortsätta att arbeta för den tryggheten.

Hur tror du att vi kommer att minnas 2020?

– Den turbulenta tiden vi befinner oss i just nu till följd av coronaviruset kommer förstås vara ett av de starkaste minnena, men jag hoppas att vi utöver oron över människors hälsa och världens ekonomi också kommer minnas medmänskligheten och samhällsansvaret som visas just nu.


Läs mer

 

Text: Ebba Lagersten, redaktör
amfredaktionen@amf.se