Jämställdhet och mångfald

Vi vill främja ett arbetssätt och en kultur där alla medarbetares bakgrund och erfarenheter är till nytta på det mest effektiva sättet.

Vi tror att bolag som jobbar medvetet med jämställdhet och mångfald kommer att ha konkurrensfördelar framåt eftersom bolag på så sätt kan dra fördel av bredare kompetens och erfarenheter. Därför uppmuntrar vi bolag vi äger att jobba aktivt med frågorna. Det vi som ägare har störst möjlighet att påverka är styrelsens sammansättning i de drygt 40 bolag där vi sitter i valberedningen.

Vi är övertygade om att styrelser som rekryteras från en bred kompetensbas - där erfarenheter och bakgrunder skiljer sig åt - generellt sett är bättre på att i sitt arbete få med fler relevanta perspektiv vilket bidrar till bättre beslutsfattande. Det gynnar bolaget och i förlängningen våra sparare. Styrelsen som helhet måste kunna möta verksamhetens såväl strategiska som operativa utmaningar. I vår snabbrörliga värld är mångfald av erfarenheter och kompetens bland ledamöterna kanske viktigare än någonsin, exempelvis har digital kompetens och erfarenhet av hållbar omställning varit viktiga aspekter de senaste åren.

Som stor ägare deltar AMF i valberedningen för många svenska bolag. I vårt uppdrag ligger ständigt att bredda rekryteringsbasen så att vi inkluderar nya generationer av kompetenser. Samlat ser vi valberedningsarbete som värdefullt, det är ett sätt att påverka bolagens utveckling och se till att lyfta in relevant kompetens och bakgrund. I våra dotter- och intressebolag där vi oftast ingår i styrelsen driver vi också frågan om jämn könsfördelning och mångfald, och lyfter via vårt deltagande frågan om könsfördelningen i bolagens ledningsgrupper.

En indikation på styrelsens mångfald är fördelningen mellan kvinnor och män. Därför eftersträvar vi en jämn könsfördelning i styrelserna i de bolag som vi äger, vilket vi definierar som en fördelning på minst 60/40 mellan könen. Viktigt är även en jämn könsfördelning i ledningsgrupperna, vilket är en fråga för vd men något som vi kan uppmärksamma i vår dialog med bolagen.