Jämställdhet och mångfald

Vi vill främja ett arbetssätt och en kultur där alla medarbetares bakgrund och erfarenheter är till nytta på det mest effektiva sättet.

Vi tror att bolag som jobbar medvetet med jämställdhet och mångfald kommer att ha konkurrensfördelar framåt eftersom bolag på så sätt kan dra fördel av bredare kompetens och erfarenheter. Därför uppmuntrar vi bolag vi äger att jobba aktivt med frågorna. Det vi som ägare mer konkret kan påverka är styrelsens sammansättning i de drygt 40 bolag där vi sitter i valberedningen.

Vår bedömning är att styrelser som rekryteras från en bred kompetensbas, där erfarenheter och bakgrunder skiljer sig åt, generellt sett är bättre utifrån att olika perspektiv leder till ett bättre beslutsfattande. Styrelsen som helhet måste kunna möta verksamhetens såväl strategiska som operativa utmaningar. I vår snabbrörliga värld är mångfald av erfarenheter och kompetens bland ledamöterna kanske viktigare än någonsin, exempelvis har digital kompetens och erfarenhet av hållbar omställning varit viktiga aspekter de senaste åren.

Som stor ägare deltar AMF i valberedningen för många svenska bolag. I vårt uppdrag ligger ständigt att bredda rekryteringsbasen så att vi inkluderar nya generationer av kompetenser. Samtidigt handlar det om att få personer mitt i livet att ta styrelseuppdrag genom att det ska upplevas värt tiden det kommer att ta. Samlat ser vi valberedningsarbete som värdefullt, det är ett sätt att påverka bolagens utveckling och se till att lyfta in relevant kompetens och bakgrund.

En indikation på styrelsens mångfald är fördelningen mellan kvinnor och män. Därför eftersträvar vi en jämn könsfördelning i styrelserna i de bolag som vi äger, vilket vi definierar som en fördelning på minst 60/40 mellan könen. Viktigt är även en jämn könsfördelning i ledningsgrupperna, vilket är en fråga för vd men något som vi kan uppmärksamma i vår dialog med bolagen.