Medlemskap och samarbeten

AMF är medlem i ett antal organisationer och nätverk inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag. 

AMFs medlemskap och samarbeten

Nedan listar vi de medlemskap och samarbeten som AMF är anslutna till. Även dotterbolaget AMF Fonder är anslutna till  CDP, Climate Action 100+, Global Compact, Hållbart värdeskapande, Institutionella ägares förening, Montreal Pledge, Swedish investors for sustainable development, SWESIF och UN PRI.