ITP – tjänstepension för privatanställd tjänsteman

Om du jobbar som privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare med kollektivavtal heter din tjänstepension ITP. ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Välj AMF för din ITP

Om du har tjänstepension ITP kan du välja vår traditionella försäkring. Då får du det bästa av två världar – trygghet och möjlighet till hög avkastning. Sedan den 1 oktober 2023 har den dessutom nya, ännu bättre villkor, bland annat lägre avgift och högre garanti.

Ett enkelt val – låt oss göra jobbet

Du kan ha ITP 1 eller ITP 2

Det vanliga är att du har tjänstepensionen ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Vissa arbetsgivare har valt ITP 1 för alla anställda, oavsett ålder.

ITP 1

Din arbetsgivare börjar betala in till din tjänstepension när du fyller 25 år. ITP 1 är premiebestämd vilket betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön:

  • 4,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kronor (2024)
  • 30 procent av din månadslön mellan 47 625 kronor (2024) och 190 500 kronor (2024)

Du kan själv välja pensionsbolag för din ITP 1 och om pengarna ska förvaltas i en traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller båda. Minst hälften av inbetalningen behöver du placera i en traditionell försäkring. Du kan välja AMFs traditionella försäkring för hela din ITP 1.

ITP 2 och kompletterande ITPK

Din arbetsgivare börjar betala in till din tjänstepension när du fyller 28 år.

ITP 2 består av två delar:

  • En del som är förmånsbestämd som placeras hos Alecta. Att den är förmånsbestämd betyder att du ska få en viss procent av din slutliga lön när du går i pension.
  • En del som heter ITPK och som du själv kan välja var den ska placeras. ITPK är premiebestämd vilket betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön. Din arbetsgivare betalar in 2 procent av din lön varje månad till din ITPK.

Du kan själv välja pensionsbolag för din ITPK och om pengarna ska förvaltas i en traditionell försäkring eller fondförsäkring. Du kan välja AMFs traditionella försäkring för din ITPK.

Om du har ITP 2 och tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, dvs 762 000 kronor (2024) och är överens med din arbetsgivare kan du välja Alternativ ITP hos AMF, så kallad tiotaggarlösning. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

Information om Alternativ ITP hos Avtalat

ITP 1 och ITPK hos AMF – ett tryggt och enkelt val

Om du väljer AMF för din ITP 1 eller ITPK placeras pengarna i en traditionell försäkring. Det är ett tryggt och enkelt val där du som sparar alltid får ett garanterat pensionsbelopp när du går i pension. Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande, i stället är det våra erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att pengarna ska växa och ge dig högre pension. Dessutom har vi riktigt låga avgifter.

Så får vi pengarna att växa

Våra förvaltare är experter på att få pengarna att växa och placerar din tjänstepension i olika tillgångar för att den ska ha så god förutsättning som möjligt att växa och ge dig en högre pension. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Vår investeringsfilosofi
Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Mer om tjänstepensionen ITP

Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd. Om du har familj kan du lägga till återbetalningsskydd för din ITP 1 eller ITPK hos AMF. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare ta del av de pengar du tjänat in till din tjänstepension när du dör. Det kostar inget att ha återbetalningsskydd, men din pension blir lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster. På Mina sidor hos AMF kan du se hur återbetalningsskydd påverkar din pension och hur mycket dina förmånstagare får.

Så fungerar återbetalningsskydd

Inom ITP finns det fler efterlevandeskydd som antingen ingår eller som du kan välja till. På avtalat.se hittar du information om de olika efterlevandeskydden och det är också där som du ansöker om och tar bort efterlevandeskydd. Om du har startat utbetalningen av din ITP 1 eller ITPK kontaktar du oss om du vill ta bort återbetalningsskyddet.

Om du har valt fondförsäkring hos AMF för din ITP 1 eller ITPK har du möjlighet att själv välja vilka fonder du vill placera dina pensionspengar i. Våra fonder är anpassade för ett långsiktigt sparande och du kan när som helst byta fonder helt kostnadsfritt på Mina sidor.

Med en fondförsäkring har du möjlighet till högre avkastning, men till skillnad från traditionell försäkring får du inget garanterat belopp. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. Om du har valt fondförsäkring, men inte gjort ett eget fondval är din pension placerad i AMFs Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder.

Fondförsäkring hos AMF
Fondutbud och kurser (välj ”ITP” i listan)
AMF Generationsportfölj

Du har möjlighet att flytta redan intjänad pension från ett pensionsbolag till ett annat valbart pensionsbolag. Om du väljer att flytta din tjänstepension till AMF placeras pengarna i en traditionell försäkring med garanti.

Du flyttar ditt pensionssparande på avtalat.se. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Om du avslutar din anställning slutar din arbetsgivare att betala in till din tjänstepension. De pengar som har betalats in till din tjänstepension fortsätter vi att förvalta utifrån de val som du gjort. Villkoren fortsätter att gälla.

Du bestämmer själv när din tjänstepension ska börja betalas ut. Om du inte gör ett eget val börjar ITP 1 att betalas ut automatiskt från 66 års ålder och ITPK från 65 års ålder. Du kan tidigast börja ta ut tjänstepensionen månaden efter att du fyllt 55 år.

Du kan också bestämma själv hur länge din ITP 1 eller ITPK ska betalas ut. Gör du inget eget val betalas den vanligtvis ut varje månad livet ut från det att du börjar ta ut den.

  • För ITP 1 kan du välja utbetalning under hela ditt liv eller under en begränsad tid mellan 5–20 år.
  • För ITPK kan du vanligtvis välja att din pension betalas ut under hela ditt liv eller under 2–20 år, men det finns försäkringar som har andra valmöjligheter. Logga in för att se vad som gäller för dig.

Under vissa förutsättningar kan du välja att ta ut en del av din pension, till exempel 50 procent, och göra ett så kallat partiellt uttag. Kontakta oss om du vill veta mer.

Mina sidor ser du vilka valmöjligheter du har hos AMF och kan räkna på hur pensionens storlek påverkas beroende på när och hur länge du väljer att ta ut den. Där kan du också genomföra dina val och starta utbetalningen.

Lämna ditt kontonummer på Mina sidor

För att vi ska kunna betala ut din pension behöver du anmäla ditt kontonummer till oss. Det gör du enklast på Mina sidor. Viktigt att veta är att utbetalningen av din pension startar även om du inte har lämnat ditt kontonummer till oss. Beloppet finns då kvar hos AMF tills vi fått ditt kontonummer.

Mer om utbetalning från AMF

Så tar du ut din tjänstepension

Tjänstepensionen ITP är mer än pension. Utöver pengar när du går i pension kan tjänstepensionen även ge dig ersättning om du blir långvarigt sjuk och till din familj när du dör. I årsbeskedet som du får från Avtalat varje år får du en överblick över hela din ITP.

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

ITP 1 och ITPK

Gäller försäkringsavtal som tecknas från och med 1 oktober 2023:

Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.

AMF som försäkringsdistributör