ITP – tjänstepension för privatanställd tjänsteman

Är du privatanställd tjänsteman heter din tjänstepension ITP 1 eller ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Kvinna och man som sitter och pratar vid datorer.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

 • ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder
 • ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare

Exempel på yrken

 • ekonom
 • jurist
 • journalist

Så mycket betalas in

ITP 1 är en premiebestämd tjänstepension, vilket innebär att den premie som din arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Du börjar tjäna in ITP 1 från 25 år. 

Du får pensionsinbetalningar på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Din arbetsgivare betalar följande:

 • 4,5 procent av din månadslön upp till 46 438 kronor (2023).
 • 30 procent på den del av din månadslön som är mellan46 438 kronor (2023)till185 750 kronor (2023).

Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din tjänstpension ITP 1.

Du börjar tjäna in ITP 2 när du är 28 år. Din tjänstepension består av två delar:

 1. En förmånsbestämd del som beräknas som en procentsats av din slutliga lön. Den här delen är inte valbar utan placeras hos Alecta.
 2. En premiebestämd del, ITPK, där din arbetsgivare betalar in 2 procent av din lön. Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din tjänstepension ITPK.

Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp,743 000 kronor (2023), och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ ITP. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

Du hittar mer information om Alternativ ITP hos Collectum

Välj AMF för din tjänstepension

Valcentral

Collectum är valcentral för ITP. Hos Collectum väljer du exempelvis pensionsbolag, sparform eller efterlevandeskydd.

Collectum Kundservice, telefon 020-40 85 00

Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande: 

 • val av sparform
 • val av utbetalningsstart
 • val av utbetalningslängd
 • val återbetalningsskydd
 • familjeskydd
 • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.  

Du kan välja sparform 

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas. Hos AMF kan du från och med 1 oktober 2018 välja traditionell försäkring för din tjänstepension ITP 1 och ITPK.

 • Hälften av premieinbetalningen till din tjänstepension ITP 1 måste du placera i en trygg sparform – en traditionell försäkring.
 • För den andra hälften inom ITP 1 väljer du själv sparform, antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Du kan också välja en kombination av de båda sparformerna. 

Placera din tjänstepension

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.  

Traditionell försäkring passar många:

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Fondutbud och kurser (välj ITP i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

 

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

Logga in på Dina sidor

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Utbetalning

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till. På Dina sidor kan du göra en prognos och bestämma hur du vill ta ut din pension.

Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta.

 • ITP 1 betalas normalt ut från 66 år.
 • ITP 2 betalas normalt ut från 65 år.

Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år.

När kan jag ta ut pensionen

Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska utbetalas. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 5-20 år.

Hur länge kan jag ta ut pensionen

Under vissa förutsättningar har du möjlighet att göra partiellt uttag av din tjänstepension. Det innebär att det är möjligt att få pensionen utbetald i minst 2 eller högst 3 delar, så kallade deluttag. För varje deluttag kan utbetalningstid respektive utbetalningstidpunkt väljas.

Dina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din tjänstepension.

Lämna ditt kontonummer på Dina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Dina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Dina ubetalningar startar automatiskt

Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få dina utbetalningar, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.

Återbetalningsskydd och Familjeskydd

Du kan välja två olika efterlevandeskydd:

 • Återbetalningsskydd: Om du har återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har. Så fungerar återbetalningsskydd
 • Familjeskydd: Vill du att din familj ska få en extra pension om du avlider innan du gått i pension? Då kan du teckna ett familjeskydd.

Det är Collectum som sköter om efterlevandeskydden för ITP 1. Där hittar du mer information och kan logga in för att ansöka om eller ta bort efterlevandeskydd.

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension – om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Återbetalningsskydd hos Collectum

Så fungerar återbetalningsskydd

Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, 557 250 kronor (2023), ingår en familjepension till efterlevande. Du kan avstå från familjepensionen och på så sätt få en högre pension själv.

Familjepensionen hos Collectum

Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos Collectum. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Om du slutar din anställning

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension ITP. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Villkoren gäller fortsatt.

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Informationen gäller för avtal från och med 2013-07-01. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.