SAF-LO - tjänstepension för privatanställd arbetare

Du som är arbetare och anställd i ett privatägt företag med kollektivavtal har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Man som jobbar i livsmedelsbutik.

AMF är utvalt för dig

Våra ägare Svenskt Näringsliv och LO har valt ut AMF som det bolag som tar hand om pensionen för de som inte själva väljer pensionsbolag. För dig som inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Vårt uppdrag är att ge dig en så hög och trygg pension som möjligt, till en låg avgift. Vi förvaltar  cirka 837 miljarder kronor åt cirka 4 miljoner kunder. All vinst vi gör går tillbaka till dig som sparar hos AMF. 

All vinst till kunderna

Exempel på yrken som omfattas av SAF-LO är

 • byggnadsarbetare
 • fabriksarbetare
 • anställd inom hotell, restaurang eller butik.

Pensionen är premiebestämd. Det innebär att den premie som din arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av din lön.  Din arbetsgivare börjar betala in till Avtalspension SAF-LO den månad du fyller 22 år (gäller från 2023)  och slutar när du fyller 65 år.

Din arbetsgivare betalar: 

 • 4,5 procent på lön upp till 571 500 kronor (2024)
 • 30 procent på den del av lönen som är över 571 500 kronor (2024).

Hos Fora på Mina sidor ser du vilken lön din arbetsgivare har anmält för dig. Du får också en överblick över hur mycket de har betalat in till din tjänstepension.

Så mycket betalas in till din tjänstepension

Deltidspension

I vissa branscher har man kommit överens om extra inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i form av deltidspension (även kallad flexpension, Livstidsarbetspension eller Arbetstidspension).

Kontakta Fora för att se om du omfattas av deltidspension. 

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Hos Fora väljer du exempelvis pensionsbolag, sparform eller efterlevandeskydd. 

Foras Kundservice, telefon 08-787 40 10

Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande: 

 • val av sparform
 • val av utbetalningsstart
 • val av utbetalningslängd
 • val återbetalningsskydd
 • familjeskydd
 • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.  

Du kan välja sparform

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas. Om du inte gör ett eget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

Placera din tjänstepension

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.  

Traditionell försäkring passar många:
 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.

Traditionell försäkring

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt. 

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Avgifterna hos AMF är låga. Våra avgifter inom Avtalspension SAF-LO är:

 • 40 kronor i fast avgift* (oavsett antal försäkringar)
 • 0,15 procent av pensionskapitalet
 • AMF har ett avgiftstak, så du betalar som mest 400 kronor per år.
 • kapitalförvaltningskostnad på 0,03 procent tillkommer
 • flyttavgiften är 0 kronor.

Jämför avgifter och villkor på Konsumenternas.se

*För pensionskapital som tjänats in före 1996 tas ingen fast avgift ut.

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Fondutbud och kurser (välj Avtalspension SAF-LO i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

Du betalar en årlig försäkringsavgift på 60 kronor, oavsett antal försäkringar. Beroende på ditt fondval tillkommer fondernas egna avgifter. För AMFs egna fonder är fondförvaltningsavgiften 0,10–0,35 procent och för externt förvaltade fonder 0,10 procent. Att flytta kapitalet inom AMF kostar ingenting, men att flytta till ett annat bolag kostar 200 kronor.

På sidan Fondförvaltningsavgifter kan du läsa mer om fondförvaltningsavgifter och rabatter.

Fondförvaltningsavgifter

Jämför avgifter och villkor på Konsumenternas.se

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

Logga in på Mina sidor för att få mer information om din tjänstepension. På Mina sidor hittar du även ditt försäkringsbesked och villkor.

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Utbetalning

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till. Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få dina utbetalningar, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta. Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer så att vi kan betala ut pengarna till dig!

 • Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta. Normalt betalas pensionen ut från 65 år. Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år.
 • Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska utbetalas. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 5 – 20 år.

Under vissa förutsättningar har du möjlighet att göra partiellt uttag av din tjänstepension. Det innebär att det är möjligt att få pensionen utbetald i minst 2 eller högst 3 delar, så kallade deluttag. För varje deluttag kan utbetalningstid respektive utbetalningstidpunkt väljas.

På Mina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din tjänstepension.

Återbetalningsskydd och Familjeskydd

Det finns två olika sorter efterlevandeskydd för din familj som du kan välja i din tjänstepension. 

 • Återbetalningsskydd: Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension – om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har. 
 • Familjeskydd: Med familjeskydd får din familj en extra pension om du avlider före 65 år. 

På Mina sidor hos AMF kan du se hur återbetalningsskydd påverkar din egen pension och hur mycket dina förmånstagare får. Det är Fora som sköter om efterlevandeskydden för Avtalspension SAF-LO. Där hittar du mer information och kan logga in för att ansöka om eller ta bort efterlevandeskydd. 

Du väljer efterlevandeskydd hos Fora

Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos valcentralen Fora. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din tjänstepension

Om du slutar din anställning

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Avtalspension SAF-LO. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Försäkringsvillkoren gäller fortsatt.

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

Dokumenten gäller för avtal tecknade från och med 2014-01-01. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.