AKAP-KR/KAP-KL - Tjänstepension för dig som jobbar i kommun eller region

När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag  heter din tjänstepension AKAP-KR/KAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Man som jobbar på förskola och hjälper ett barn.

AKAP-KR och AKAP-KL

AKAP-KR och KAP-KL är pensionsavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsgivarförbundet Sobona, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Akademikeralliansen.

Exempel på yrken

  • Lärare
  • Förskollärare
  • Arbetsterapeut
  • Bibliotekarie
  • Brandman
  • Vårdbiträde

AKAP-KR är en premiebestämd tjänstepension, vilket innebär att den premie som din arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Det finns ingen åldersgräns när du börjar tjäna in AKAP-KR. 

Din arbetsgivare betalar följande:

  • 6 procent av din lön upp till 571 500 kronor (2024).
  • 31,5 procent på lön som är mellan 571 500 kronor (2024)och 2 286 000 kronor (2024).

Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din tjänstepension AKAP-KR.

Välj AMF för din tjänstepension

Valcentralen och Pensionsvalet är valcentraler för AKAP-KR/KAP-KL. Där väljer du exempelvis pensionsbolag och sparform.

Valcentralen, Kundservice telefon 0771-81 61 41

Pensionsvalet, Kundservice telefon 020-650 111

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension AKAP-KR/KAP-KL. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Villkoren gäller fortsatt.

Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande: 

  • val av sparform
  • val av utbetalningsstart
  • val av utbetalningslängd
  • val återbetalningsskydd
  • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas.

Välj sparform

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.  

Traditionell försäkring passar många:

  • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
  • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
  • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Fondutbud och kurser (välj AKAP-KR i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

Välj utbetalningens start och längd

  • Du bestämmer själv när utbetalningen av din pension ska börja. Du kan tidigast ta ut din pension från månaden efter att du fyllt 60 år.
  • Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska betalas ut. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 10-20 år.

Mina sidor kan du se hur olika val påverkar ditt månadsbelopp och det är också där du ansöker om utbetalning när det är dags. Dina val gör du tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.​

Ubetalningen startar automatiskt

Om du inte har ansökt om utbetalning innan du fyller 70 år startar utbetalningen automatiskt och betalas ut livet ut. Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det.

Lämna ditt kontonummer på Mina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Mina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Så här fungerar återbetalningsskydd

På Mina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.

Du flyttar ditt pensionssparande hos Pensionsvalet eller valcentralen.se. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

AMF erbjuder trygga och enkla lösningar för ett långsiktigt sparande. Oavsett hur du väljer att spara får du alltid låga avgifter hos oss. Våra förvaltare är dessutom experter på att få pengarna att växa och arbetar för att ditt pensionskapital ska kunna utvecklas under lång tid.

Logga in

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.