Ändrad ålder för utbetalning av din tjänstepension när du är anställd inom kommun eller region

Här får du information om de nya reglerna för utbetalning av din tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL som började gälla 1 juli 2020.

Vad innebär de nya reglerna?

Precis som tidigare behöver du själv ansöka om att din tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL ska börja betalas ut. Din tjänstepension tecknas med pensionsålder 65 år. Har du inte ansökt om utbetalning när du fyller 65 år ändras pensionsåldern till 69 år. För traditionell försäkring sker då en omräkning av försäkringen med hänsyn till den nya åldern vilket påverkar garanterade pensionsbelopp.

Motsvarande ändring gäller dig som har 67 år som pensionsålder. Din pensionsålder kommer att ändras till 69 år.

När du fyller 69 år påbörjas pensionsutbetalningen automatiskt om du inte meddelar oss något annat. Precis som tidigare kan du välja att starta utbetalningen tidigare eller senare än 69 år. Tidigast från 55 års ålder, men det finns ingen övre åldersgräns.

Har du redan ansökt om utbetalning av din tjänstepension så kommer utbetalning ske enligt ditt val och du påverkas därför inte av de nya reglerna. Det gäller även dig som fyller 67 år i oktober 2020 eller tidigare, och som har fått information om att utbetalningen startar vid 67 års ålder.


Om din tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL

KAP-KL och AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. Det är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt arbetsgivarförbundet Sobona, och arbetstagarorganisationerna på det kommunala området.


Försäkringsvillkor

De nya villkoren som gäller från 1 juli 2020 hittar du på sidan nedan.

Villkor, förköpsinformation och avgifter