Förskollärare hjälper barn.

Tjänstepension för dig som jobbar i kommun eller region

När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag  heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Exempel på yrken

 • Lärare
 • Förskollärare
 • Arbetsterapeut
 • Bibliotekarie
 • Brandman
 • Vårdbiträde

KAP-KL eller AKAP-KL

 • KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare.
 • AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare.

Så mycket betalas in till KAP-KL

Du börjar tjäna in KAP-KL när du är 21 år. Hur mycket det blir beror på din lön.

 • 4,5 procent av din lön.
 • Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern.

Så mycket betalas in till AKAP-KL

Det finns ingen åldersgräns när du börjar tjäna in AKAP-KL. Hur mycket det blir beror på din lön.

 • 4,5 procent av din lön upp till 511 500 kronor (2021).
 • 30 procent på lön som är mellan 511 500 kronor (2021)och 2 046 000 kronor (2021).

Du kan välja sparform

Om du vill spara säkert och tryggt passar nog en traditionell försäkring bäst. För dig som vill vara aktiv och själv välja fonder kan fondförsäkring vara ett bra alternativ.

Här kan du läsa mer om de olika sparformerna


Skydd för familjen

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Så här fungerar återbetalningsskydd

På Dina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.


Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos Pensionsvalet eller valcentralen.se. Där hittar du all information om hur det går till.


Ta ut pensionen

Utbetalningen startar automatiskt när du är 69 år och en månad (gäller från 1 juli 2020). Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det. Det gör du enklast på Dina sidor. Där kan du också räkna på olika alternativ för din utbetalning.

Dina sidor


Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


Informationen på den här sidan gäller för avtal som tecknats från och med 2012. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.