Sänkt avgift för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Tisdagen den 23 maj 2017 sänkte AMF Fonder fondförvaltningsavgiften i AMF Aktiefond Asien Stilla havet från 0,60 till 0,40 procent. Sänkningen gäller när man köper fonder i vanligt fondsparande (i tjänstepension är sänkningen redan gjord till 0,40 procent).

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt och vår ambition är att fortsätta sänka våra fondavgifter över tid.