Därför ska du spara i AMF Aktiefond Nordamerika

Vill du spara i en fond med bred exponering på världens största marknad och till en riktigt låg avgift? Då är AMFs prisbelönta1 Nordamerikafond ett alternativ. Här berättar förvaltaren Ulf Alexandersson hur han investerar och vad som ligger bakom fondens fina resultat.

Porträtt av Ulf Alexandersson
Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Efter ett skakigt 2022 har inflationen börjat avta och räntorna sjunka. Under det tidiga 2023 har USA-marknaden varit på plus. En starkt lysande stjärna på fondhimlen är AMF Aktiefond Nordamerika, som har stigit med 17,8 procent2 per år de senaste 10 åren. Och avgiften? Bara 0,4 procent.

Köp fonden här

Bred exponering på världens viktigaste marknad

AMF Aktiefond Nordamerika investerar uteslutande i USA. Den amerikanska ekonomin är världens största. Här finns världens största börs och USA är hemvist för många framgångsrika, internationella bolag. Centralbanken Feds agerande påverkar hela världsekonomin. Den starka dollarn har gynnat sparande i USA-fonder när den svenska kronan varit svagare.

Välja in och välja bort – båda är viktiga

AMF Aktiefond Nordamerika fokuserar på bolag inom exempelvis teknik, sjukvård, finans, konsumentvaror och kommunikation. Det senaste decenniet har fonden haft ett mycket starkt resultat. Ulf Alexandersson förklarar:

– Vi har koncentrerat oss på ett fåtal innehav som utgör fondens kärna. Vår investeringsstrategi är tydlig och vi har en hög riskmedvetenhet. Vi förvaltar aktivt och väljer bolag mycket noggrant, både vilka bolag vi ska investera i, men också vilka vi inte ska gå in i. Det är viktigare än man tror. I slutändan handlar det om avkastningspotentialen för varje bolags aktie jämfört med index, och om att bedöma ett bolags position jämfört med deras konkurrenters.

Aktiv förvaltning och självständiga beslut

AMF Aktiefond Nordamerika sköts av en ansvarig förvaltare, som kan handla snabbt utifrån eget huvud. Förvaltaren ingår i ett tajt team med olika kompetenser.

– Teamet har olika specialistområden som kompletterar varandra. Våra beslut grundas i analyser, data och i bevakning av omvärlden och marknadsläget. Nära samarbete, lång erfarenhet och tydliga arbetsprocesser är grunden i vår förvaltning, säger Ulf Alexandersson.

Hög avkastning och lågt koldioxidavtryck

Fondens mål är att slå index med en till två procent per år (efter avgifter), vilket man lyckats med. Ett par procentenheters överavkastning per år innebär en stor värdeökning över tid för den som sparar i fonden. Dessutom är fondens koldioxidavtryck mycket lågt.

– Det här bevisar att det går att skapa bra avkastning och samtidigt hålla koldioxidavtrycket nere. På AMF investerar vi generellt i bolag med höga ESG-betyg, men också i bolag som vi själva bedömer är innovativa och väl rustade inför omställningen, säger Ulf Alexandersson.

Ett fondutbud för alla

AMF har ett tiotal fonder för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Fonderna  är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB.

Om AMF Aktiefond Nordamerika

AMF Aktiefond Nordamerika är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i USA. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fonden har 5 Morningstarstjärnor (per 230430), låg CO2-risk och låg exponering mot fossila bränslen. Morningstar har även utsett den till ”Guldfond” (Medalist Rating, 230502). Läs informationsbroschyren och faktablad för mer information om fonden.

 

1. Årets Nordamerikafond 2021, Fondmarknaden.se
2. Årlig avkastning för perioden 121231-221231, ingen hänsyn tagen till inflation

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se