Så kan företagsobligationer göra ditt sparande tryggare

Att spara i räntefonder är populärt när marknaderna är oroliga. Lägst risk har korta räntefonder, och en sådan är AMF Företags­obligationsfond. Johan Moeschlin, ränteförvaltare på AMF, förklarar varför den kan vara ett bra alternativ att spara i.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

2023 var ett bra börsår men året var också turbulent. När ekonomin är osäker kan det vara klokt att sprida risken i sitt fondsparande mellan aktier och räntebärande papper. Korta räntefonder har lägst risk av alla fondtyper. De passar dig som har en ganska kort spartid och vill skydda dina pengar om det blir oroligt på börsen.

En kort räntefond som har gått bra 2023 är AMF Företags­obligationsfond. 

– Fördelen med företagsobligationsfonden är dess korta löptid. Det betyder att den inte är så känslig för förändringar i längre räntor. Avgiften är riktigt låg, bara 0,10 procent. Det är jätteviktigt, du vill ju inte att din värdeökning ska ätas upp av avgifter, säger Johan Moeschlin.

Köp fonden här

Omfattande analyser förutser marknaden

AMF Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer i svenska kronor med kort löptid. Främst handlar det om så kallade räntebärande värdepapper och penning­­marknads­­instrument som är utgivna av företag med hög kreditvärdighet, varav många är välkända svenska börsbolag. Fonden undviker företag med hög risk för finansiella problem.

I likhet med alla AMFs fonder är AMF Företagsobligationsfond aktivt förvaltad. Det betyder att den sköts av ett tajt team som kan agera snabbt utifrån eget huvud.

– Vi gör omfattande kreditanalyser där vi bedömer företagets finansiella hälsa och framtidsutsikter och granskar finansiella rapporter, kreditbetyg och makroekonomiska faktorer. Den här kombinationen av ”underlag” gör att vi proaktivt kan anpassa investeringarna, förutse hur marknaden förändras och minska risken för påverkan av oväntade ekonomiska händelser, säger Johan Moeschlin och avslutar,

– Analysen visar att bolagen är väl förberedda på att konjunkturen kan försvagas ytterligare framöver. Vi bedömer därför att företagsobligationer fortsatt är en bra investering.

Ett fondutbud för alla

AMF har ett tiotal fonder som förvaltas av AMF Fonder AB. Du kan välja dem i ditt eget fondsparande. De flesta kan du också välja till premiepensionen, och till din tjänstepension om du har fondförsäkring hos oss. Fonderna från AMF Fonder är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter.

Om AMF Företagsobligationsfond

AMF Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer i svenska kronor som har en genomsnittlig löptid är 0-12 månader. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penning­marknadsinstrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Rekommenderad spartid är minst 2 år.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se