Så kan företagsobligationer trygga ditt sparande

Att spara i räntefonder är populärt när marknaderna är oroliga. Just nu är det särskilt bra att spara i företagsobligationer. Johan Moeschlin, ränteförvaltare på AMF, förklarar varför.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

När ekonomin är osäker kan det vara klokt att sprida risken i sitt fondsparande mellan aktier och räntebärande papper. Korta räntefonder har lägst risk av alla fondtyper. De passar dig som har en ganska kort spartid och vill skydda dina pengar när det är oroligt på börsen.

En kort räntefond som har gått bra i år är AMF Företagsobligationsfond. Det beror på att värdet på företagsobligationer har ökat. De kraftigt stigande räntorna har inte påverkat de korta räntefonderna negativt, till skillnad från räntefonder med längre löptid.

– Fördelen med företagsobligationsfonden är dess korta löptid. Det betyder att den inte är så känslig för förändringar i längre räntor. Avgiften är riktigt låg, bara 0,10 procent. Det är jätteviktigt, du vill ju inte att din värdeökning ska ätas upp av avgifter, säger Johan Moeschlin.

Köp fonden här

Omfattande analyser förutser marknaden

AMF Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer i svenska kronor med kort löptid. Främst handlar det om så kallade räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna av företag med hög kreditvärdighet, varav många är välkända svenska börsbolag. Fonden undviker företag med hög risk för finansiella problem.

I likhet med alla AMFs fonder är AMF Företagsobligationsfond aktivt förvaltad. Det betyder att den sköts av ett tajt team som kan agera snabbt utifrån eget huvud.

– Vi gör omfattande kreditanalyser där vi bedömer företagets finansiella hälsa och framtidsutsikter och granskar finansiella rapporter, kreditbetyg och makroekonomiska faktorer. Den här kombinationen av ”underlag” gör att vi proaktivt kan anpassa investeringarna, förutse hur marknaden förändras och minska risken för påverkan av oväntade ekonomiska händelser, säger Johan Moeschlin och avslutar,

– Analysen visar att bolagen är väl förberedda på att konjunkturen kan försvagas ytterligare framöver. Vi bedömer därför att företagsobligationer fortsatt är en bra investering.

Ett fondutbud för alla

AMF har ett tiotal fonder för eget fondsparande och tjänstepension. Fonderna  är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB.

Om AMF Företagsobligationsfond

AMF Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer i svenska kronor som har en genomsnittlig löptid är 0-12 månader. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Rekommenderad spartid är minst 2 år.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se