Vanliga frågor om din pension 2024

I samband med att pensionsbeloppen räknas om i början av varje år är det många av er kunder som hör av sig till oss med frågor. Här svarar Marie Litezings som är chef för Kund och Affär, på några av de vanligaste.

Kvinna tittar in i kameran.
Marie Litezings, chef Kund och Affär

1. Hur utvecklas pensionerna i år? Hur mycket får jag?

Om du får din pension utbetald från en traditionell försäkring så räknar vi om ditt månadsbelopp i januari varje år. Omräkningen bygger på hur mycket pensionskapital som fanns i din tjänstepension vid årsskiftet. Pensionskapitalet påverkas av vilken avkastning eller värdeutveckling du haft på din försäkring. Avkastningen är alltså individuell.

I år får de flesta som har en utbetalning från en traditionell försäkring en höjning av sin pension med mellan cirka 3 och 8 procent, och den genomsnittliga höjningen är cirka 4,9 procent. Förenklat kan man säga att yngre kunder får en större höjning än äldre.

Ditt nya månadsbelopp gäller hela 2024, (förutsatt att det inte sker någon ändring på försäkringen, då räknas beloppet om). Du ser ditt nya belopp om du loggar in på amf.se, och i ditt utbetalningsbesked som du får digitalt eller med vanlig post.

Logga in

För dig som får din pension utbetald från en fondförsäkring ändras beloppet varje månad beroende på avkastningen (värdeutvecklingen) i de fonder du valt. Om du fått utbetalning från oss en tid har du säkert redan märkt att ditt belopp varierar från månad till månad.

Här kan du kan läsa mer om hur månadsbeloppet fungerar för traditionell försäkring och fondförsäkring.

Månadsbeloppet för traditionell försäkring - så fungerar det

Månadsbeloppet för fondförsäkring - så fungerar det

2. Hur har pensionsutbetalningarna från AMF utvecklats de senaste 10 åren?

De flesta av våra kunder får sin utbetalning från vår traditionella försäkring. Den har utvecklats starkt över tid och det har gynnat dig som är kund hos oss. Om vi tittar tillbaka i tiden har vi haft en hög avkastning som står sig väl jämfört med andra pensionsbolag. För dig som får pension från vår traditionella försäkring har vi de senaste 10 åren höjt pensionsbeloppen med i snitt 5,2 procent per år.1

3. Den allmänna pensionen höjs med en procent medan vissa bolag höjer betydligt mer. Varför är det så olika, kan du förklara?

Olika pensioner och olika delar av pensionen påverkas av och beräknas på olika sätt. Den allmänna pensionen följer inkomstutvecklingen i samhället och ökar därför med 1 procent 2024.

På AMF förvaltar vi premiebestämda tjänstepensioner som påverkas av bland annat börsutvecklingen. Vår traditionella försäkring har vuxit med i snitt 6,8 procent de senaste 10 åren.2

Vissa har så kallad förmånsbestämd tjänstepension. Det är en äldre pensionstyp som räknas upp i takt med hur priserna (inflationen) utvecklas. Under de år som inflationen var mycket låg var uppräkningen av utbetalningsbeloppen från de förmånsbestämda pensionerna också mycket låg. I tider med högre inflation höjs denna typ av pensioner mer.

Så har pensionen från AMF har utvecklats jämfört med andra pensioner

4. Jag jobbar fortfarande och har ganska många år kvar till pension. Hur kan jag tänka kring mitt sparande?

Vår traditionella försäkring passar dig som vill ha ett sparande där du inte själv behöver aktivera dig så mycket. Avgiften är låg och du har en garanti i botten. Vi sköter om förvaltningen av pengarna och sprider risken i många olika typer av tillgångar, bland annat investerar vi i bolag och verksamheter utanför börsen som det kan vara svårt att spara i privat.

Du kan också välja fondförsäkring. Där behöver du själv engagera dig och se över dina fondval eftersom börserna går upp och ned. En fondförsäkring kan ge mer avkastning över tid, men du har ingen garanti. Även vår fondförsäkring har låga avgifter.

Med det sagt – ytterst är det alltid du själv som måste bestämma vilken typ av sparande du vill ha. Det är viktigt att du väljer ett sparande som passar din engagemangsnivå och dina preferenser, alltså är det du vill ha.

5. Vad händer med min pension hos AMF nu när ekonomin är svag?

Det ekonomiska läget är osäkert just nu, så det är svårt att säga. Under 2023 gick vi in i en lågkonjunktur och som förväntas fortsätta under 2024. Den tidigare rekordhöga inflationen har samtidigt sjunkit och det är positivt både för matpriserna och för företagen.

Det är pensionsbolagens uppgift att navigera i kärvare ekonomiska tider. På AMF gör vi hela tiden vårt yttersta för att du ska få en så bra och trygg pension som möjligt, oavsett vad som händer med konjunkturen, börskurserna och annat. Vi har funnits i 50 år och har under de åren tagit oss igenom flera lågkonjunkturer och ekonomiska kriser.

Det kan också vara skönt att veta att AMF är finansiellt mycket starkt, faktiskt ett av de starkaste pensionsbolagen i Sverige. Vi investerar i olika tillgångar och på olika marknader, för att sprida riskerna och öka möjligheten att din pension ska växa. Över tid har vi lyckats bra med det och våra pensionärskunder har fått stabila och konkurrenskraftiga utbetalningar som har höjts med i snitt 5,2 procent per år de senaste 10 åren.3

1. Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2015-2024.
2. AMF traditionell försäkring, 2013 10 01 – 2022 09 30.
3. Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2015-2024.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se