Månadsbeloppet för fondförsäkring - så fungerar det

Här förklarar vi hur pensionen du får varje månad räknas fram och vad som påverkar månadsbeloppet för fondförsäkring.

Utbetalning

Din pension betalas ut månadsvis och storleken på månadsbeloppen beror på en mängd faktorer som du kan lära dig mer om här. 

Du kan vanligtvis själv välja när utbetalningen ska starta och hur länge utbetalningen ska ske. Om du inte väljer själv så betalas tjänstepensionen automatiskt ut. 

Vill du veta mer om vad som gäller för din utbetalning av pension – Logga in på Mina sidor. 

Prognos

Under hela tiden du har haft din tjänstepension i AMF har du kunnat se en prognos på din kommande pensionsutbetalning. Prognosen visar en indikation på hur mycket du kommer få utbetalt från din pension i AMF. Vi använder och följer försäkringsbranschens prognosstandard när vi gör prognosberäkningar. Vi utgår från det aktuella värdet på ditt pensionskapital, din pensionsålder och utbetalningstid, om du har återbetalningsskydd eller inte. Vi har även räknat med AMFs antaganden om livslängd och dragit av för kostnader.  

I prognosberäkningen räknar vi inte med framtida premier.

På Mina sidor kan du själv göra prognosberäkningar med antagande om framtida premier. 

Prognosen är baserad på dagens förutsättningar. Om förutsättningarna ändras kommer även beloppen att ändras.   

Läs mer om våra beräkningsantaganden nedan.   

Du kan även läsa mer om prognosstandard hos Pensionsmyndigheten här   

Månadsbeloppet i fondförsäkring räknas fram

Din pension betalas ut varje månad från AMF och hur månadsbeloppet räknas fram beror på flera faktorer som du kan lära dig mer om nedan.

Innan utbetalningen har startat har du kunnat se en prognos för din framtida utbetalning från AMF, men inför din första utbetalning fastställer vi det så kallade månadsbeloppet.

Månadsbeloppet fastställs första gången inför din första utbetalning. Det räknas därefter om inför varje utbetalning. Månadsbeloppet kan därför öka eller minska varje månad beroende på hur pensionskapitalet har utvecklats och AMFs antaganden om framtida utveckling. Har utbetalning från fondförsäkring påbörjats före 2016-01-01 fastställs månadsbeloppet för varje kalenderår.

När vi räknar fram ditt månadsbelopp tar vi hänsyn till:

  • storleken på pensionskapitalet
  • hur länge din pension ska betalas ut
  • om du har valt återbetalningsskydd eller inte
  • våra antaganden om framtida avkastning, livslängd, skatt och kostnader. 

Logga in för att se ditt månadsbelopp

Antaganden om framtida avkastning - prognosränta

När din pension betalas ut använder AMF en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela den återstående utbetalningstiden. Prognosräntan är en räntesats som vi använder för att bedöma hur mycket pensionskapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. 

Prognosräntan styr i vilken takt som pensionen betalas ut. När AMF fastställer prognosräntan är målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften, det vill säga över tid öka minst i takt med inflationen.

Prognosräntan anpassas även av antaganden om framtida avkastningsskatt och framtida avgifter.

Aktuell prognosränta

Antaganden om livslängd

Livslängdsantagande är AMFs bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. När pensionen betalas ut livet ut motsvarar det alltså vår bedömning av hur många pensionsutbetalningar som förväntas ske. Bedömningen baseras bland annat på födelseår. För kollektivavtalad tjänstepension används samma livslängdsantagande för kvinnor och män.

Ju längre den förväntade livslängden är, desto lägre blir månadsbeloppet eftersom pensionen då förväntas betalas ut under en längre tid. Det påverkar främst dig som valt att få din utbetalning livet ut. Med en kortare förväntad livslängd får du ett högre månadsbelopp.

För dig som har valt att få din pension utbetald livet ut är det viktigt att veta att pensionen fortsätter att betalas ut oavsett hur länge du lever och oavsett våra antaganden om livslängd.

Våra livslängdsantaganden

Avgifter

AMF har låga avgifter inom fondförsäkring och erbjuder rabatterade fondförvaltningsavgifter till dig som har försäkring hos oss.

Se vilka avgifter som gäller inom ditt avtalsområde

Fondförvaltningsavgifter

Eventuell rabatt på fondförvaltningsavgifter beräknas på månatlig basis och återförs till försäkringen minst en gång per år. Läs mer om fondrabatter.

Ersättningar och rabatter inom fondförsäkring

Skatt på månadsbeloppet

Ditt månadsbelopp beskattas som inkomst av tjänst. Vi drar 30 procent i skatt på varje utbetalning. Beroende på hur din beskattningsbara inkomst ser ut i övrigt kan det skatteavdraget vara för lågt. På amf.se/minasidor kan du anmäla ett högre skatteavdrag. Vill du att vi drar mindre skatt behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till oss.

Om du bor utomlands kan du ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket. På Skatteverkets beslut är det viktigt att det står att det gäller AMF. Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om din utbetalda pension.

Du kan läsa mer om skatt i försäkringsvillkoren.

Villkor och förköpsinformation

Utbetalning av efterlevandepension

Om du som har valt återbetalningsskydd avlider innan du har påbörjat utbetalningarna av din pension betalas pensionskapitalet vanligtvis ut under fem år till dina förmånstagare. Beloppet som betalas ut till dina förmånstagare beräknar vi enligt samma principer som vi beskriver ovan.

Om du som har valt återbetalningsskydd avlider efter att du har påbörjat utbetalningarna fortsätter de att betalas ut till dina förmånstagare. Utbetalningarna fortsätter under den återstående valda utbetalningstiden, dock längst i tjugo år efter att din pension började betalas ut.

I samband med att utbetalningen går över till dina förmånstagare gör vi en omräkning utifrån aktuellt pensionskapital. Beloppet som betalas till förmånstagarna beräknar vi enligt samma principer som vi beskriver ovan.

Återbetalningsskydd

Dina val påverkar ditt månadsbelopp

Hur mycket du får i pension från AMF beror bland annat på när du vill gå i pension och hur länge du vill ta ut pensionen. Om du inte väljer själv börjar pensionen att betalas ut automatiskt vid en viss ålder beroende på vilket kollektivavtal du har .

På Mina sidor kan du enkelt ta reda på vad du får när det är dags att gå i pension. Du kan räkna med olika uttagstider för att se vilket alternativ som passar bäst för dig.

Så tar du ut din tjänstepension

Logga in

Välj fonder

Hos AMF kan du välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande. Du kan enkelt byta fonder genom att logga in på amf.se/minasidor

Våra fonder