Månadsbeloppet för traditionell försäkring - så fungerar det

Här förklarar vi hur pensionen du får varje månad räknas fram och vad som påverkar månadsbeloppet för traditionell försäkring.

Utbetalning

Din pension betalas ut månadsvis och storleken på månadsbeloppen beror på en mängd faktorer som du kan lära dig mer om här.

Du kan vanligtvis själv välja när utbetalningen ska starta och hur länge utbetalningen ska ske. Om du inte väljer själv så betalas tjänstepensionen automatiskt ut.

Så tar du ut din tjänstepension

Vill du veta mer om vad som gäller för din utbetalning av pension – Logga in

Avkastning under utbetalning

AMF jobbar aktivt för att pensionskapitalet i din tjänstepension ska växa och ge dig en bra pension. Du får avkastning även under utbetalning.

Avkastning

Dina val påverkar ditt månadsbelopp

Hur mycket du får i pension från AMF beror bland annat på när du vill gå i pension och hur länge du vill ta ut pensionen. Om du inte väljer själv börjar pensionen att betalas ut automatiskt vid en viss ålder beroende på vilket kollektivavtal du har.

På Mina sidor kan du enkelt ta reda på vad du får när det är dags att gå i pension. Du kan räkna med olika uttagstider för att se vilket alternativ som passar bäst för dig.

Logga in

När kan jag ta ut pensionen

Hur länge kan jag ta ut pensionen

Prognos

Under hela tiden du har haft din tjänstepension i AMF har du kunnat se en prognos på din kommande pensionsutbetalning. Prognosen visar en indikation på hur mycket du kommer få utbetalt från din pension i AMF. Vi använder och följer försäkringsbranschens prognosstandard när vi gör prognosberäkningar. Vi utgår från det aktuella värdet på ditt pensionskapital, din pensionsålder och utbetalningstid, om du har återbetalningsskydd eller inte. Vi har även räknat med AMFs antaganden om livslängd och dragit av för kostnader.

I prognosberäkningen räknar vi inte med framtida premier. På Mina sidor kan du själv göra prognosberäkningar med antagande om framtida premier.

Prognosen är baserad på dagens förutsättningar. Om förutsättningarna ändras kommer även beloppen att ändras.

Läs mer om våra beräkningsantaganden nedan.

Du kan även läsa mer om prognosstandard hos Pensionsmyndigheten.

Månadsbeloppet räknas fram

Innan utbetalning har du kunnat se en prognos för din framtida utbetalning från AMF, men inför din första utbetalning fastställs det så kallade månadsbeloppet. Månadsbeloppet som du får i pension baseras på det pensionskapital som finns i försäkringen och på hur lång tid pensionen ska betalas ut. Dessutom tar vi hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte, samt gör antaganden om framtida avkastning, livslängd, skatt och kostnader när vi räknar fram ditt månadsbelopp.

Logga in för att se ditt månadsbelopp

Vad består månadsbeloppet i traditionell försäkring av?

Månadsbeloppet består av ett garanterat belopp. Finns det ett överskott på försäkringen får du även ett tilläggsbelopp.

Har du utbetalning från flera försäkringar i AMF, får du ändå en samlad månadsutbetalning från AMF.

Tillägsbelopp och garanterat belopp illustreras.

I januari varje år räknas månadsbeloppet om. Vid omräkningen tar vi hänsyn till pensionskapitalet som finns i försäkringen vid årsskiftet. Som resultat av omräkningen kan tilläggsbeloppet, och därmed månadsbeloppet, komma att öka eller minska jämfört med föregående år.

En omräkning kan även göras vid en annan tidpunkt än januari, exempelvis om en ny premie betalas in på försäkringen eller om återbetalningsskydd har tagits bort. I sådana fall beräknas ett nytt månadsbelopp.

När din pension betalas ut använder AMF en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela den återstående utbetalningstiden. Prognosräntan är en räntesats som vi använder för att bedöma hur mycket pensionskapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. 

Prognosräntan styr i vilken takt som pensionen betalas ut. När AMF fastställer prognosräntan är målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften, det vill säga över tid öka minst i takt med inflationen.

Prognosräntan anpassas även av antaganden om framtida avkastningsskatt och framtida avgifter.

Nyckeltal för traditionell försäkring

Livslängdsantagandet är AMFs bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Där pensionen betalas ut livsvarigt motsvarar det alltså AMFs bedömning av hur många pensionsutbetalningar som förväntas ske. Bedömningen baseras bland annat på födelseår och i vissa fall på kön. För kollektivavtalad tjänstepension används samma livslängdsantagande för kvinnor och män.

Ju längre den förväntade livslängden är desto lägre blir månadsbeloppet eftersom pensionen då ska betalas ut under en längre tid. Det påverkar främst dig som valt att få utbetalning livet ut. Med en kortare förväntad livslängd får du ett högre månadsbelopp.

För dig som har valt att få din pension utbetald livet ut är det viktigt att veta att pensionen fortsätter att betalas ut oavsett hur länge du lever och oavsett våra antaganden om livslängd.

Nyckeltal för traditionell försäkring

Vår ambition är att din pension ska vara så trygg som möjligt och inte kortsiktigt påverkas för mycket av negativ avkastning. Därför har vi en gräns för hur mycket din utbetalning kan sjunka från ett år till ett annat. På det sättet kan effekten av negativ avkastning utjämnas över tid.

Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka vid den årliga omräkningen är för närvarande fem procent jämfört med senast gällande månadsbelopp för föregående år. Månadsbeloppet kan aldrig bli lägre än det garanterade beloppet.

Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka från ett år till ett annat gäller endast vid den årliga omräkningen som görs i januari. Gränsen gäller inte i de fall då en omräkning görs vid en annan tidpunkt på året.

Detta gäller för dig som har en tjänstepension i en traditionell försäkring med utbetalning livet ut. Det gäller inte om du valt tidsbegränsad utbetalning, eller där utbetalningarna har gått över till förmånstagare i form av efterlevandepension.

Ditt månadsbelopp beskattas som inkomst av tjänst. Vi drar 30 procent i skatt på varje utbetalning. Beroende på hur din beskattningsbara inkomst ser ut i övrigt kan det skatteavdraget vara för lågt. På Mina sidor kan du anmäla ett högre skatteavdrag. Vill du att vi drar mindre skatt behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till oss.

Om du bor utomlands kan du ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket. På Skatteverkets beslut är det viktigt att det står att det gäller AMF. Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om din utbetalda pension.

Du kan läsa mer om skatt i försäkringsvillkoren.

Villkor och förköpsinformation

Om du som har valt återbetalningsskydd avlider innan du har påbörjat utbetalningarna av din pension, betalas pensionskapitalet vanligtvis ut under fem år till dina förmånstagare. Beloppet som betalas ut till dina förmånstagare beräknar vi enligt samma principer som vi beskriver ovan.

Om du som har valt återbetalningsskydd avlider efter att du har påbörjat utbetalningarna fortsätter de att betalas ut till dina förmånstagare. Utbetalningarna fortsätter under den återstående valda utbetalningstiden, dock längst i tjugo år efter att din pension började betalas ut.

Beloppet som betalas till förmånstagarna beräknar vi enligt samma principer som vi beskriver ovan.

Återbetalningsskydd