Så har din pension hos AMF utvecklats jämfört med andra pensioner

I början av året duggar pensionsinformationen tätt. Förutom det orange kuvertet får de allra flesta brev från många olika håll; valcentraler, tjänstepensionsbolag, banker och fondtorg. Men vad påverkar olika typer av pensioner och hur står sig pensionen från AMF jämfört med andra?

Roland Kristen, chefsaktuarie AMF, tittar in i kameran.
Roland Kristen, chefsaktuarie AMF.

För de flesta består pensionen av flera delar: allmän pension, tjänstepension och eget privat pensionssparande. Vid årsskiftet räknas tjänstepensionen och den allmänna pensionen om, och du som är pensionär får nya utbetalningsbelopp. Olika typer av pension räknas om på olika sätt. Omräkningarna baseras på inkomst-, pris- eller börsutveckling.

Först har vi den statliga allmänna pensionen. Den består av inkomstpension och premiepension (PPM). Inkomstpensionen följer hur inkomsterna i samhället utvecklar sig och vid årsskiftet 2023-2024 höjdes den därför med 1 procent (3 procent). Din premiepension är antingen placerad i statliga AP7 Såfa, i fonder som du själv valt eller i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring. Under 2023 var utvecklingen på många marknader positiv, vilket innebär att de flesta får högre premiepension 2024. Den som har en lägre inkomst kan omfattas av garantipension och bostadstillägg. Garantipensionen följer prisutvecklingen (inflationen) och höjdes därför vid årsskiftet med 9,1 procent (8,7 procent).

Sen kommer tjänstepension, vilket de flesta som jobbar i Sverige har via sitt kollektivavtal. Den kan vara förmånsbestämd (äldre variant) eller premiebestämd (nyare variant).

Om du har förmånsbestämd tjänstepension1 så räknas din pension upp i takt med hur priserna utvecklas. Idén är att pensionärernas köpkraft ska vara densamma även om priserna på till exempel livsmedel stiger. Sverige har under många år haft mycket låg inflation och under den tiden har uppräkningen av utbetalningsbeloppen från de förmånsbestämda pensionerna varit låg. De senaste två åren har inflationen varit högre, och därför har uppräkningen också varit högre.

– De bolag som höjt pensionerna lite mer i år och förra året, när inflationen har varit högre, har ofta en äldre typ av tjänstepension som kallas förmånsbestämd. Den kan utvecklas bra enskilda år när inflationen är hög, men växer å andra sidan sämre när inflationen är låg, säger Roland Kristen, chefsaktuarie AMF.

Stark utveckling av premiebestämda tjänstepensioner över tid

Premiebestämda tjänstepensioner2 hos AMF och andra bolag påverkas av avkastningen, eller värdeutvecklingen, på pensionskapitalet. AMFs traditionella försäkring har en direktavkastande modell, vilket innebär att det senaste årets avkastning påverkar ditt pensionsbelopp året efter. När avkastningen är positiv blir alltså pensionen högre och tvärtom. AMFs traditionella försäkring har vuxit med i snitt 6,8 procent de senaste 10 åren.3

I traditionella försäkringar finns det garanterade pensionsbelopp som ger en stabilitet under utbetalning även om avkastningen (tilläggsbeloppen) varierar över tid och ger förändrade månadsbelopp vid årsskiften. Om du har en fondförsäkring påverkas din utbetalning varje månad beroende på avkastningen i de fonder du valt.

– Premiebestämda tjänstepensioner påverkas av avkastning. Ju mer pengarna växer desto mer får du alltså i pension. Erfarenheten visar att om pengarna placeras i en mix av aktier, räntor och tillgångar som inte kan handlas på börserna så ökar de mer i värde än om de bara placeras i räntor. Det är bland annat därför som alla de stora avtalsområdena har övergått till premiebestämda pensioner, säger Roland Kristen.

Utvecklingen av inflationen och olika sorters pensioner mellan 2013-2023

Över tid har utbetalningsbelopp från premiebestämd tjänstepension i AMF växt mer än pensioner som är inkomst- och prisindexerade.

1. Förmånsbestämd tjänstepension är en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när du går i pension. Under utbetalning värdesäkras pensionen i regel med prisutvecklingen (inflationen).

2. Premiebestämd tjänstepension innebär att arbetsgivaren betalar in premier till din tjänstepension som en viss procentsats av lönen. Premiebestämd tjänstepension påverkas av avkastningen på det insatta kapitalet. Den här typen av pensioner blir allt vanligare eftersom de antas ge högre pension över tid och är billigare för arbetsgivaren.

3. AMF traditionell försäkring, 2013 10 01 – 2022 09 30.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se