Dubbla toppbetyg för AMF Aktiefond Global

På uppdrag av Dagens PS har Morningstar gått igenom betygen för mer än 800 fonder i Sverige. Bara fyra fonder är "superfonder" som får toppbetyg både när det gäller framtidsutsikter och historisk avkastning. En av dem är AMF Aktiefond Global.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan gå både upp och ner i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Två tecknade personer som pekar på grafer på en stor skärm

Morningstars betyg blickar framåt och bakåt

Den oberoende analysfirman Morningstar har ett betygssystem där olika fonder bedöms utifrån hur de presterat i förhållande till andra fonder inom samma kategori. De som haft bättre avkastning än de flesta av sina konkurrenter får 4 eller 5 stjärnor.

Sedan 2022 delar Morningstar också ut guld-, silver- eller bronsbetyg till fonder utifrån vilken framtidspotential fonden bedöms ha, och utifrån till exempel fondägare, förvaltare, investeringsprocess och avgift.

AMFs Globalfond en av "superfonderna"

På uppdrag av Dagens PS* har Morningstar gått igenom fonderna i de två betygssystemen. Bara fyra fonder har både fem stjärnor och guldbetyg, En av dem är AMF Aktiefond Global

- Vi är mycket glada över Morningstars betyg. Det är ett kvitto på att fondens arbetssätt och vårt starka teamwork fungerar väl. Den som sparar i AMF Aktiefond Global får ta del av vår samlade kompetens som täcker hela världen, säger Henrik Oh, som är ansvarig förvaltare.


* Enligt artikel i Dagens PS den 26 juni 2024

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se