Så växer ditt sparande

Eftersom din pension ska växa under många år är det viktigt att pengarna investeras på ett långsiktigt sätt. Hos AMF placeras ditt pensionskapital i traditionell försäkring i många olika typer av tillgångar.

Viktigt för din framtida pension

Hur kapitalet utvecklas under många år är viktigt för din framtida pension. Vi på AMF är experter på att få pengarna att växa. Våra förvaltare kan snabbt justera innehaven utifrån de möjligheter och risker som finns. Det gör att ditt pensionskapital har möjlighet att växa långsiktigt inför framtiden

AMF placerar ditt pensionskapital i många olika typer av tillgångar. Vi investerar bland annat i onoterade tillgångar som skog, fastigheter och infrastruktur, men också i flera onoterade svenska bolag. Det gör att AMF står sig starkt även ur ett längre tidsperspektiv.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2023-12-31

Långsiktig avkastning

Många sparar till sin pension under större delen av sitt arbetsliv. Det är inte ovanligt med en spartid på bortåt 40 år och då är det viktigt att pengarna växer bra just på lång sikt. Det minskar risken för att perioder av ekonomisk nedgång ska slå mot pensionen.
 

– Långsiktighet är grunden i allt pensionssparande. Det är betydligt viktigare att pengarna växer bra över tid än ett enskilt år. Det kan vara värt att påminna sig om i perioder med ekonomiskt tuffare klimat, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

Aktuella siffror