Tryggare pensioner för 700 000 kunder

I början på maj förstärkte vi garantin i AMFs traditionella försäkring genom att omvandla 5,6 miljarder kronor till garantier för cirka 700 000 pensionärskunder. Varför gör vi det och vad innebär det för din pension?

Porträtt Roland Kristen, chefaktuarie AMF
Roland Kristen är AMFs chefaktuarie.

Den absoluta majoriteten av våra kunder sparar i eller får sin pension utbetald från vår traditionella försäkring. Det är ett tryggt sparande med garanti, där vi tar hand om och investerar pengarna åt dig så de växer så tryggt och bra som möjligt.

Vi har löpande förbättrat garantin i den traditionella försäkringen. Förra året införde vi en ny modell för att stärka garantierna för kunder som får pension från oss1. Förstärkningen sker en gång om året förutsatt att det finns ett överskott i verksamheten. I år förstärktes garantin med 5,6 miljarder kronor till cirka 700 000 kunder.

Garantiförstärkningen innebär att en större del av din pension blir garanterad och att din risknivå minskar. Om du loggar in på amf.se kan du se om det garanterade beloppet på dina försäkringar har ökat. Ditt månadsbelopp (det vi betalar ut till dig), ändras inte.

– Din pension ska vara trygg. Därför är garantin en viktig del i vår traditionella försäkring. Men man ska komma ihåg att de allra flesta av våra pensionärskunder får betydligt mer i pension än det garanterade beloppet. Det beror på att vi fått pengarna att växa väldigt bra under många år samtidigt som vi ser till att den fina utvecklingen går tillbaka till våra kunder, säger Roland Kristen, chefaktuarie på AMF.

År 2023 betalade vi ut 25,9 miljarder kronor till våra pensionärskunder; 15,7 miljarder kronor i garanterade belopp och 10,2 miljarder kronor i tilläggsbelopp (överskott som bland annat beror på god avkastning på kapitalet).

AMF Traditionell försäkring – ett tryggt sparande med garanti

Vår traditionella försäkring passar många, framför allt dig som vill ha ett långsiktigt sparande med bra riskspridning och en låg avgift, utan att själv behöva engagera dig till vardags. Vi sköter förvaltningen åt dig och ser till att du har högre risk när du sparar till din pension, och mer stabilitet och trygghet när din pension betalas ut. I botten finns en garanti som innebär en extra trygghet och förutsägbarhet den dag du går i pension. De senaste 15 åren har vår traditionella försäkring avkastat i snitt 7,4 procent per år2. Det är bäst av jämförbara bolag.

1. Garantiförstärkningen omfattar försäkringar tecknade inom SAF-LO (privatanställda arbetare), PA16 (statligt anställda), AKAP-KR (anställda inom kommun och region), ITP tecknade fr.o.m. 1 okt 2023 (privatanställda tjänstemän) och AMF Tjänstepension (individuell tjänstepension).
2. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 090101-231231.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se