Individuell tjänstepension

Individuell tjänstepension är en tjänstepension som din arbetsgivare har tecknat för dig. Det är din arbetsgivare som har betalat in till försäkringen.

Individuell tjänstepension är en överenskommelse mellan arbetsgivare och dig som anställd när kollektivavtal inte finns eller som ett komplement till kollektivavtalet. Den kan tecknas exempelvis som alternativa tjänstepensionsförmåner för högre lönenivåer eller när en arbetstagare avstår lön för framtida pension.

AMF erbjuder premiebestämd tjänstepension både som traditionell försäkring med garanti och som fondförsäkring. Tjänstepensionen tecknas antingen direkt hos AMF eller via en försäkringsförmedlare.

Välj AMF för din tjänstepension

Kontakta din arbetsgivare eller försäkringsförmedlare för mer information om dina tjänstepensionsförmåner. Information om din tjänstepension hos AMF hittar du genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Dina valmöjligheter hos AMF

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra hos AMF är följande

 • val av sparform
 • val av utbetalningsstart
 • val av utbetalningslängd
 • val återbetalningsskydd
 • val av extra Efterlevandepension
 • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär. Det kan finnas försäkringar där valmöjligheterna är begränsade. Dina valmöjligheter framgår i ditt försäkringsbesked, i försäkringsvillkoren och på Mina sidor.

Välj sparform

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas. I vissa fall har din arbetsgivare gjort valet åt dig.

Du har vanligtvis rätt att ändra sparform. Det kan gälla för framtida inbetalningar/premier eller pensionskapital. I vissa fall krävs tillåtelse av din arbetsgivare.

Sparformer för din tjänstepension

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension. 

Traditionell försäkring passar många:

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra. 
Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Våra fonder (välj AMF Tjänstepension i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

Logga in på Mina sidor för att få mer information om din tjänstepension. På Mina sidor hittar du även ditt försäkringsbesked och villkor. Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Utbetalning

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till.

 • Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta. Normalt betalas pensionen ut från 65 år. Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år. Se dina valmöjligheter i ditt försäkringsbesked.
 • Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska utbetalas. Individuell tjänstepension kan vanligtvis betalas ut livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 5-20 år.

Det finns försäkringar där valmöjligheterna är begränsade.

Ändring av utbetalningstiden kan påverka dina möjligheter att flytta din pensionsförsäkring efter att utbetalningen har påbörjats.

För att se vad som gäller för din tjänstepension se ditt försäkringsbesked eller försäkringsvillkor, de hittar du på Mina sidor. På Mina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din tjänstepension.

Dina utbetalningar startar automatiskt

Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få dina utbetalningar, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.

Lämna ditt kontonummer på Mina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Mina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Successiv överföring

För fondförsäkringar tecknade före 2014-01-01 startar automatiskt en successiv överföring från fondförsäkring till en traditionell försäkring. Utbetalning sker från en traditionell försäkring.

Överföringarna till den traditionella försäkringen görs varje månad från det att 5 år och 7 månader återstår till pensionsutbetalningen börjar.

Du kan välja att avstå från den successiva överföringen, då sker istället en överföring av pensionskapitalet från fondförsäkring till traditionell försäkring 8 månader före utbetalningsstart.  För mer information se ditt försäkringsvillkor.

Återbetalningsskydd och Efterlevandepension

Du kan välja återbetalningsskydd innan utbetalning från din tjänstepension startar. Återbetalningsskydd innebär att dina förmånstagare får en efterlevandepension om du avlider. Du kan närsomhelst ta bort återbetalningsskyddet i din tjänstepension. Ändring av återbetalningsskydd kan påverka din rätt att flytta pensionsförsäkringen.

Så fungerar återbetalningsskydd

I vissa pensionsplaner kan en extra efterlevandepension väljas.

Bliwa Livförsäkring är försäkringsgivare för Efterlevandepension. Läs mer i försäkringsvillkoren nedan eller på Bliwas webbplats.

Pensionen går att flytta

Värdet i din tjänstepension går att flytta till en annan försäkringsgivare, om din arbetsgivare godkänner det.

Läs mer i ditt försäkringsbesked och i försäkringsvillkoren.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Om du slutar din anställning

Om du har en individuell tjänstepension hos AMF och din anställning avslutas upphör din arbetsgivare att betala in premier till försäkringen. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Villkoren gäller fortsatt.

Vill du veta mer om din tjänstepension? 

Logga in på Mina sidor för att få mer information om din tjänstepension. På Mina sidor hittar du även ditt försäkringsbesked och villkor.

Du kan även kontakta din arbetsgivare eller din försäkringsförmedlare för att få mer information om din tjänstepension.

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation