Andra tjänste­pensionsavtal

Det kan finnas andra tjänstepensionsavtal än de vanligaste SAF-LO, ITP, FTP, AKAP-KR/KAP-KL och PA16. Du kan istället omfattas av ett tjänstepensionsavtal som antingen grundar sig på ett annat kollektivavtal eller ett tjänstepensionsavtal där andra överenskommelser slutits.