Bolag i AMFs portfölj

AMF har en bred portfölj av bolag från olika sektorer och av skiftande tillgångsslag. Det är ett sätt att öka möjligheten till avkastning samtidigt som vi sprider risk. Samtliga bolag nedan jobbar med hållbarhet fast på olika sätt. Några ställer om, och andra utvecklar lösningar på klimatutmaningen.

AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. De äger, utvecklar och förvaltar några av Stockholms mest attraktiva kontor och handelsplatser. AMF Fastigheter var tidiga med att uppmärksamma klimatfrågor och idag går hållbarhet som en grön tråd genom hela verksamheten.

De har satt klimatmål som innebär att deras direkta utsläpp av koldioxid ska minska med 100 procent till år 2030, räknat från 2020 års nivåer, och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent. Bolaget grundades 2010 i samband med att AMF som pensionsbolag valde att samla alla fastigheter i ett och samma dotterbolag.

BRA Flyg

BRA är ett svenskt privatägt flygbolag med höga hållbarhetsambitioner. Bolaget bildades 2016 genom en sammanslagning av flera regionala flygbolag, och de arbetar aktivt med att öka andelen bioflygbränsle vid sina flygningar.

Bolagets ambitioner inom elflyg är också höga, och målsättningen är att bolaget ska vara helt fossilfritt redan 2030. Strävan efter att snabbt bli klimatneutrala är en viktig pusselbit för kommersiell framgång i en bransch som traditionellt uppfattas stå för förhållandevis stora utsläpp. AMF investerade i BRA Flyg år 2021 i samband med en nyemission.

Flygplan

Epiroc

Epiroc är ett industribolag inom gruvinfrastruktur samt råvaruindustrin. Bolaget tillhandahåller borriggar, aggregat, anläggningsutrustningar, samt lastmaskiner och ventilationssystem. Utöver det erbjuds förbrukningsvaror, reservdelar och annan eftermarknadsservice samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering.

Epiroc har sitt säte i Stockholm men med cirka 17 000 medarbetare i 150 länder. Bolaget kom till som en avknoppning ur Atlas Copco år 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. AMF är en av bolagets större ägare sedan start.

H2 Green Steel

Ståltillverkaren H2 Green Steel grundades 2021 med ambitionen att tillverka fossilfritt stål. De bygger för närvarande sitt första stålverk i Boden med målsättningen att senast från och med 2030 årligen producera 5 miljoner ton stål.

Idag står stålindustrin för runt 7-9 procent av de globala CO2-utsläppen. H2 Green Steels tillverkning minskar utsläppen med runt 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Bolaget har en gedigen etablerings- och tillväxtstrategi, och deras produkt är hett efterfrågad som en viktig pusselbit när världen behöver ställa om. AMF gjorde sin första investering 2022.

Northvolt

Batteriföretaget Northvolt grundades 2017 i Stockholm med målsättningen att utveckla och tillverka världens grönaste batterier. Northvolts satsningar tillhör de största industriprojekten i Sveriges moderna historia.

I en imponerande takt har bolaget byggt upp sin produktionskapacitet, utvecklat sina produkter och landat kontrakt med världsledande kunder som Volvo Cars, Scania och Volkswagen Group. Anställningstakten är hög, enbart under 2021 rekryterade bolaget 1 800 personer. AMF gjorde sin första investering i den svenska batteritillverkaren år 2019.

Polarium

Polarium är ett svenskt innovations- och tillväxtbolag som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för energilagring och energioptimering byggd på litiumjonteknik. Kunderna finns inom bland annat kommersiella fastigheter, tillverknings- och telekomindustrin.

I dagsläget har Polarium anläggningar i Mexiko, Vietnam och Sydafrika. AMF investerade i bolaget 2022.

Volvo Cars

För snart 100 år sedan rullade den första Volvobilen ut på gatorna i Göteborg. Rekordåret 2021 såldes 700 000 Volvobilar världen över. Bolaget har i decennier varit en byggsten i industrilandet Sverige och idag går resan mot ökad elektrifiering och automatisering. Dessutom är bolaget en av Sveriges största privata arbetsgivare med 24 000 anställda.

AMF investerade i Volvo Cars redan 2016, innan bolaget börsnoterades, och då i så kallade preferensaktier. När bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsen 2021 investerade AMF i ytterligare aktier samt konverterade tidigare preferensaktier. Idag är AMF nästa största ägaren i Volvo Cars.

Bil som kör vid havet.

Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges större bostads- och samhällsfastighetsbolag som ägs till 50 procent vardera av AMF Tjänstepenion AB och Fjärde AP-fonden. Rikshem äger, utvecklar och förvaltar fastigheter långsiktigt på utvalda tillväxtorter över hela landet.

Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer och en enklare vardag för deras kunder samt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter de är verksamma ur så väl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Rikshem har bostäder, förskolor, skolor och lika typer av vårdboenden och arbetar för att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva och verka.

Här växer din pension: I bostadsområden med ett aktivt trygghetsarbete

Fastigheter i Gränby utanför Uppsala.

Ellevio

AMF är investerade i Ellevio som är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till nästan en miljon kunder. Utbyggnaden av elnäten är en förutsättning för att driva den gröna omställningen i samhället. Ellevio startar cirka 1000 nya projekt per år som alla syftar till att bygga ut elnätet eller utveckla möjligheter för elbilsladdning eller lagring av energi. De senaste åren har bolaget tredubblat sin verksamhet.

Elektrifiering av transporter, som elbilar, har gjort att fler tänker på el idag men utbyggnaden av elnätet har pågått under lång tid och sker på lång sikt. AMF äger Ellevio tillsammans med tre andra pensionsbolag, något som Ellevios VD Johan Lindehag ser mycket positivt på;  ”Det passar oss väldigt bra då vi delar samma långa horisont som AMF. Våra projekt sträcker sig 50-60 år fram i tiden och pensioner är ju ett långsiktigt sparande. Det finns en hållbarhetsaspekt i det långsiktiga. Går det bra för Ellevio stärker det våra ägares verksamhet och är bra för Sverige”.