Bolag i AMFs portfölj

AMF har en bred portfölj av bolag från olika sektorer och av skiftande tillgångsslag. Det är ett sätt att öka möjligheten till avkastning samtidigt som vi sprider risk. Samtliga bolag nedan jobbar med hållbarhet fast på olika sätt. Några ställer om, och andra utvecklar lösningar på klimatutmaningen.

Northvolt

Batteriföretaget Northvolt grundades 2017 i Stockholm med målsättningen att utveckla och tillverka världens grönaste batterier. Northvolts satsningar tillhör de största industriprojekten i Sveriges moderna historia. I en imponerande takt har bolaget byggt upp sin produktionskapacitet, utvecklat sina produkter och landat kontrakt med världsledande kunder som Volvo Cars, Scania och Volkswagen Group. Anställningstakten är hög, enbart under 2021 rekryterade bolaget 1 800 personer. AMF gjorde sin första investering i den svenska batteritillverkaren år 2019. En investering som följdes av ytterligare två 2021 och 2022.

Volvo Cars

För snart 100 år sedan rullade den första Volvobilen ut på gatorna i Göteborg. Rekordåret 2021 såldes 700 000 Volvobilar världen över. Bolaget har i decennier varit en byggsten i industrilandet Sverige och idag går resan mot ökad elektrifiering och automatisering. Dessutom är bolaget en av Sveriges största privata arbetsgivare med 24 000 anställda. AMF investerade i Volvo Cars redan 2016, innan bolaget börsnoterades, och då i så kallade preferensaktier. När bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsen 2021 investerade AMF i ytterligare aktier samt konverterade tidigare preferensaktier. Idag är AMF nästa största ägaren i Volvo Cars.

Bil som kör vid havet.

Cake

Den svenska elfordontillverkaren Cake utvecklar och tillverkar elektriska motorcyklar, mopeder och skotrar med en nytänkande design och ett brett spektrum av användningsområden - från vardagspendling, till varutransporter i storstädernas citykvarter och viltvård i afrikanska nationalparker. Cake grundades 2016 med ambitionen att skapa ett helt nytt produktsegment av lätta, tysta och hållbara elektriska motorcyklar. AMF investerade i Cake 2021 för att stötta deras fortsatta tillväxtresa. Vi blev därmed tredje största ägaren i bolaget.
 

H2 Green Steel

Ståltillverkaren H2 Green Steel grundades 2021 med ambitionen att tillverka fossilfritt stål. De bygger för närvarande sitt första stålverk i Boden med målsättningen att senast från och med 2030 årligen producera 5 miljoner ton stål. Idag står stålindustrin för runt 7-9 procent av de globala CO2-utsläppen. H2 Green Steels tillverkning minskar utsläppen med runt 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Bolaget har en gedigen etablerings- och tillväxtstrategi, och deras produkt är hett efterfrågad som en viktig pusselbit när världen behöver ställa om. AMF investerade i bolaget 2022.

Anticimex

Anticimex startades i Sverige på 30-talet som ett bolag specialiserat på att hjälpa fastighetsägare och hyresvärdar med skadedjur. Idag har verksamheten vuxit och breddats, och de anlitas av såväl företag som privatpersoner världen över. Med runt 4000 anställda i 17 länder, verksamma på ett 20-tal marknader från Singapore till USA, har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till fjärde störst i världen inom skadedjursbekämpning. Bolaget är dessutom världsledande inom utvecklandet av ny teknik som gör jobbet mer miljövänligt och effektivt, något som kallas preventiv skadedjursbekämpning. AMF investerade i Anticimex 2017.

BRA Flyg

BRA är ett svenskt privatägt flygbolag med höga hållbarhetsambitioner. Bolaget bildades 2016 genom en sammanslagning av flera regionala flygbolag, och de arbetar aktivt med att öka andelen bioflygbränsle vid sina flygningar. Bolagets ambitioner inom elflyg är också höga, och målsättningen är att bolaget ska vara helt fossilfritt redan 2030. Strävan efter att snabbt bli klimatneutrala är en viktig pusselbit för kommersiell framgång i en bransch som traditionellt uppfattas stå för förhållandevis stora utsläpp. AMF investerade i BRA Flyg år 2021 i samband med en nyemission.