Man som håller i kaffekopp.

Tjänstepension för dig som är statligt anställd

När du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Exempel på yrken

  • Polis
  • Militär
  • Lärare på universitet
  • Tulltjänsteman
  • Flygledare

PA 16 avdelning 1 och 2

  • PA 16 avdelning 1 – gäller i första hand för dig som är född 1988 och senare,
  • PA 16 avdelning 2 – gäller i första hand dig som är född före 1988.

Så mycket betalas in

Den statliga tjänstepensionen består av tre olika delar. Det är för den valbara delen som du själv kan välja hur dina pengar förvaltas.

PA 16 avdelning 1

För den valbara delen betalar din arbetsgivare in:

  • 2,5 procent av din lön upp till 511 500 kronor (2021).
  • 20 procent på den del av lönen som är över 511 500 kronor (2021).

 Det finns ingen nedre åldersgräns för när du börjar tjäna in till PA 16 avdelning 1.

PA 16 avdelning 2

För den valbara delen betalar din arbetsgivare in 2,5 procent av din lön.

Läs mer hos SPV om de olika delarna i tjänstepensionen, och hur mycket som betalas in.


Du kan välja sparform

Om du vill spara säkert och tryggt passar nog en traditionell försäkring bäst. För dig som vill vara aktiv och själv välja fonder kan fondförsäkring vara ett bra alternativ.

Här kan du läsa mer om de olika sparformerna


Skydd för familjen

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Så här fungerar återbetalningsskydd

På Dina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.


Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos SPV. Där hittar du all information om hur det går till.


Ta ut pensionen

Du behöver själv ansöka om du vill ta ut pensionen före 71 års ålder

Du kan påbörja utbetalning tidigast från 62 år om du tillhör PA 16 avdelning 1. Tillhör du PA 16 avdelning 2 kan du tidigast påbörja utbetalning från 61 år.

På Dina sidor kan du göra en prognos och bestämma hur du vill ta ut din pension.


Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


PA 16 är en del av ett kollektivavtal mellan  Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna på det statliga området.

PA 16 avdelning 1 gäller för dig som är född 1988 eller senare. PA 16 avdelning 2 gäller för dig som är född före 1988. Detta är den generella regeln, det finns dock undantag

Informationen gäller för avtal från och med 2011-05-01. Är du kund med en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa om hur AMF arbetar med hållbarhet