Fonder för tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig.

Fördelar med fondförsäkring:

  • Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
  • Du kan välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande.
  • Våra fonder har genom åren vunnit flera utmärkelser för den avkastning som skapats.

Vårt fondutbud

AMFs fondförvaltare fattar aktiva investeringsbeslut i fonderna. Målet är att över tiden ge en avkastning som överstiger genomsnittet för respektive fonds marknad.

Våra låga avgifter innebär att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Låga avgifter är särskilt viktigt när sparandet är långsiktigt.

Fonder som förvaltas av andra bolag

För dig som vill placera på lite mer riskfyllda marknader erbjuder vi även externt förvaltade fonder inom fondförsäkring.

AMF Generationsportfölj – vår entrélösning

När du börjar spara i AMFs fondförsäkring så placeras dina pengar automatiskt i AMF Generationsportfölj. Med AMF Generationsportfölj får du fondförsäkringens fördelar utan att själv behöva vara aktiv. Risknivån anpassas efter din ålder. Du får högre risk under sparandetiden och därmed möjlighet till högre avkastning. När du blir äldre minskar placeringsrisken för att ge ökad trygghet inför och under pensionen. Du bestämmer själv om du vill byta till någon av de andra fonderna i utbudet.

Läs mer om AMF Generationsportfölj

Byt fonder när du vill

Du kan när som helst byta mellan de fonder som vi erbjuder utan att betala avgifter eller skatt. Enklast gör du det på Dina sidor.


Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.