Privat Pensionsförsäkring

Privat pensionssparande är en försäkring som du själv har tecknat och betalat in till.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF tar från och med 1 januari 2015 inte emot inbetalningar till privat pensionssparande. Tidigare inbetalt kapital förvaltas som tidigare men det går alltså inte teckna nya försäkringar eller fylla på med nya inbetalningar. 

Nyfiken på hur din pension har utvecklats hos AMF?

Logga in på Mina sidor för att få mer information om din tjänstepension. På Mina sidor hittar du även ditt försäkringsbesked och villkor.

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Dina valmöjligheter hos AMF

 De val du vanligtvis kan göra i din privata pensionsförsäkring är följande:

  • ändra sparform
  • val av utbetalningsstart
  • val av utbetalningslängd
  • val återbetalningsskydd
  • flytt

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär. Det kan finnas försäkringar där valmöjligheterna är begränsade. Dina valmöjligheter framgår av försäkringsvillkoren.

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas. I vissa fall är det möjligt att byta från traditionell försäkring till fondförsäkring eller från fondförsäkring till traditionell försäkring i en privat pensionsförsäkring.

Se vad som gäller för din privata pensionsförsäkring i försäkringsvillkoren.

Placera din tjänstepension

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din pension. Istället är det AMF som jobbar aktivt för att pengarna ska växa och ge dig en högre pension.

Traditionell försäkring passar många:

  • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
  • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
  • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra. 

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor. 

Vår investeringsfilosofi

Nyckeltal för traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din pension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande värdepapper. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt. 

Fondutbud och kurser (välj AMF Privat i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till.

  • Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta. Normalt betalas pensionen ut från 65 år. Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år.
  • Du kan även välja hur länge din pension ska utbetalas. Privat Pension kan vanligtvis betalas ut livsvarigt eller under en tidsbegränsad period som 5 år eller 10 år

Det kan finnas försäkringar där valmöjligheterna är begränsade.

För att se vad som gäller för din Privata pensionsförsäkring se ditt försäkringsvillkor, de hittar du på Mina sidor.

På Mina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din Privata pensionsförsäkring.

Din ubetalning start automatiskt

Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få din utbetalning, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.

Lämna ditt kontonummer på Mina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Mina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Successiv överföring

Om du valt fondförsäkring startar automatiskt en successiv överföring från fondförsäkring till en traditionell försäkring.

Utbetalning sker från en traditionell försäkring.

Överföringarna till den traditionella försäkringen görs varje månad från det att 5 år och 7 månader återstår till pensionsutbetalningen börjar.

Du kan välja att avstå den successiva överföringen, sker istället en överföring av försäkringskapitalet från fondförsäkring till traditionell försäkring 8 månader före utbetalningsstart. För mer information se dina försäkringsvillkor.

Återbetalningsskydd innebär att dina förmånstagare får en efterlevandepension om du avlider.

Har du inte ett återbetalningsskydd så tillfaller pensionskapitalet andra pensionssparare hos AMF när du avlider. På samma sätt får du ta del av de så kallade arvsvinsterna när andra avlider. Din pension blir därför något högre utan återbetalningsskydd.

Mer information om vilka valmöjligheter som finns avseende återbetalningsskydd i ditt privata pensionssparande hittar du i ditt försäkringsvillkor eller genom att logga in på Mina sidor.

Så fungerar återbetalningsskydd

Flytt av värdet i din privata pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare är tillåtet under vissa förutsättningar. Läs mer i försäkringsvillkoren vad som gäller för dig.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Vill du veta mer om Din pension?

Logga in på Mina sidor för att få mer information om din Privata pensionsförsäkring i AMF. På Mina sidor hittar du ditt försäkringsbesked och försäkringsvillkor.

Du är alltid välkommen att kontakta AMF!

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

AMF tar från och med 1 januari 2015 inte emot inbetalningar till privat pensionssparande. Försäkringsvillkor och förköpsinformation för befintliga försäkringar hittar du på Mina sidor.