FTP – tjänstepension för dig som är anställd i försäkrings­branschen

När du är anställd inom försäkringsbranschen heter din tjänstepension FTP 1 eller FTP 2. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Man som förklarar något vid en whiteboard.

FTP 1 och FTP 2

FTP är en del av ett kollektivavtal mellan FAO och ForenaAkavia  och Sveriges Ingenjörer.

 • FTP 1 gäller för dig som är född 1972 eller senare och jobbar inom försäkringsbranschen.
 • FTP 2 gäller för dig som är född 1971 eller tidigare och jobbar inom försäkringsbranschen.

FTP 1 - för dig som är född 1972 eller senare

FTP 1 är en premiebestämd tjänstepension, vilket innebär att den premie som din arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Du börjar tjäna in FTP 1 från 25 år. Din arbetsgivare betalar följande:

 • 5,5 procent av din lön upp till 571 500 kronor (2024).
 • 31,3 procent på den del av lönen som är över 571 500 kronor (2024).

Läs mer om premiens storlek

FTP 2 – för dig som är född 1971 eller tidigare

Du börjar tjäna in FTPK när du är 28 år. Din tjänstepension består av två delar:

 1. En förmånsbestämd del som beräknas som en procentsats av din slutliga lön. Den här delen är inte valbar utan placeras hos det bolag som din arbetsgivare valt ut.
 2. En premiebestämd del, FTPK, där din arbetsgivare betalar in 2,90 procent (2024) av din lön. Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din tjänstepension FTPK.

Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, 762 000 kronor (2024), och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ FTP. Alternativ FTP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

Hos Valcentralen väljer du exempelvis pensionsbolag, sparform eller efterlevandeskydd.

Valcentralen, Kundservice telefon 0771-81 61 41

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension FTP. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Villkoren gäller fortsatt.

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

AMF erbjuder trygga och enkla lösningar för ett långsiktigt sparande. Oavsett hur du väljer att spara får du alltid låga avgifter hos oss. Våra förvaltare är dessutom experter på att få pengarna att växa och arbetar för att ditt pensionskapital ska kunna utvecklas under lång tid. 

Logga in

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande:

 • Val av sparform
 • Val av utbetalningsstart
 • Val av utbetalningslängd
 • Val återbetalningsskydd
 • Förstärkt familjeskydd
 • Flytt

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas.

FTP 1 - för dig som är född 1972 eller senare

Hälften av pengarna i din tjänstepension FTP 1 måste du placera i en trygg sparform – en traditionell försäkring. För den andra hälften väljer du själv sparform, antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Du kan också välja en kombination av de båda sparformerna.

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension. 

Traditionell försäkring passar många:

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra. 

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor. 

Vår investeringsfilosofi

Se aktuella siffror för dig med traditionell försäkring.

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande värdepapper. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt. 

Våra fonder (välj FTP i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till. Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få dina utbetalningar, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta. Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer så att vi kan betala ut pengarna till dig

 • Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta. Normalt betalas pensionen ut från 65 år. Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år.
 • Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska utbetalas. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 5-20 år.

Under vissa förutsättningar har du möjlighet att göra partiellt uttag av din tjänstepension. Det innebär att det är möjligt att få pensionen utbetald i minst 2 eller högst 3 delar, så kallade deluttag. För varje deluttag kan utbetalningstid respektive utbetalningstidpunkt väljas.

På Mina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din tjänstepension.

FTP 1 och FTP 2 innehåller ett familjeskydd som du inte kan välja bort.

Du kan själv välja två ytterligare efterlevandeskydd:

 • Återbetalningsskydd
 • Förstärkt familjeskydd

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Det är valcentralen.se som sköter efterlevandeskydden för FTP 1 och FTP 2. Där hittar du mer information och kan logga in för att ansöka om eller ta bort efterlevandeskydd.

Återbetalningsskydd

Du flyttar ditt pensionssparande hos valcentralen.se. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

FTP är en del av ett kollektivavtal mellan FAO och Forena, Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomernas Riksförbund) och Sveriges Ingenjörer.

Informationen på sidan gäller för avtal från och med 2008-01-01. Är du kund med en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.