BTPK, ITPK-S, ITPK-Tele, ITPK-P eller PPAK

Här hittar du information om andra tjänstepensionsplaner som också kan grunda sig på ett kollektivavtal.

Tjänstepensionsplanerna BTPK, ITPK-S, ITPK-Tele, ITPK-P eller PPAK är premiebestämd tjänstepension som kan tecknas av din arbetsgivare som omfattas av någon av följande kollektivavtalade överenskommelser. 

 • BTPK enligt överenskommelse mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet, Akavia samt Sveriges Ingenjörer.
 • ITPK-S enligt överenskommelse mellan Almega och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Seko.
 • ITPK-Tele enligt överenskommelse mellan Almega och Seko, Ledarna, Unionen samt Sveriges Ingenjörer.
 • ITPK-P enligt överenskommelse mellan Almega och Akavia, Ledarna, Seko, SRAT, ST samt Sveriges Ingenjörer.
 • PPAK enligt överenskommelse mellan SAS och Svensk Pilotförening.

AMF erbjuder premiebestämd tjänstepension både som traditionell försäkring med garanti och som fondförsäkring.

Så mycket betalas in  

Inbetalningens storlek bestäms av arbetsgivaren eller enligt kollektivavtalet.

Välj AMF

Valcentral  

Hos Valcentralen väljer du exempelvis pensionsbolag, sparform eller efterlevandeskydd. 

Valcentralen, Kundservice telefon 0771-81 61 41

Om du slutar din anställning 

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Försäkringsvillkoren gäller fortsatt.

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

AMF erbjuder trygga och enkla lösningar för ett långsiktigt sparande. Oavsett hur du väljer att spara får du alltid låga avgifter hos oss. Våra förvaltare är dessutom experter på att få pengarna att växa och arbetar för att ditt pensionskapital ska kunna utvecklas under lång tid. 

Logga in

Välj AMF

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Dina valmöjligheter   

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande:  

 • Val av sparform 
 • Val av utbetalningsstart  
 • Val av utbetalningslängd  
 • Val återbetalningsskydd  
 • Familjeskydd 
 • Flytt 

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas.   

Placera din tjänstepension

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.

Traditionell försäkring passar många:   

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.   
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.   
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.  

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension 

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde.   

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Fondutbud och kurser

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

När det börjar bli dags för utbetalning har du två val att ta ställning till.  

 • Du kan välja vilken månad och år du vill att pensionsutbetalningen ska starta. Normalt betalas pensionen ut från 65 år. Möjlighet finns att ta ut pensionen tidigare eller senare än 65 år, dock tidigast månaden efter att du fyller 55 år. 
 • Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska utbetalas. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 5-20 år. 

På Dina sidor kan du se dina valmöjligheter och hur valen påverkar din pension. Där kan du göra en prognos som underlättar när du ska göra val för din tjänstepension. 

Dina ubetalningar startar automatiskt

Tänk på att om du inte meddelar oss hur du vill få dina utbetalningar, så betalas försäkringen ut såsom den är tecknad. Du kan göra valen för utbetalning tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.

Lämna ditt kontonummer på dina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Dina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har. 

Så fungerar återbetalningsskydd

På Dina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.

Värdet i din tjänstepension går inte att flytta till en annan försäkringsgivare.

Det går att flytta värdet i din tjänstepension till en försäkring med annan förvaltningsform än din nuvarande inom AMF.

Läs mer i ditt försäkringsbesked och i försäkringsvillkoren nedan.

Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation