Aktuella siffror för dig med fondförsäkring

Här hittar du den aktuella prognosräntan för fondförsäkring.

Aktuell prognosränta fondförsäkring

2,50 % före avdrag för skatt och kostnader

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.

Livslängdsantaganden

Livslängdsantaganden är försäkringsbolagens bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. De används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 18,5
1920-1929 18,5
1930-1939 18,5
1940-1949 19,8
1950-1959 21,0
1960-1969 22,2
1970-1979 23,0
1980-1989 23,8
1990-1999 24,4
Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,4
1920-1929 21,4
1930-1939 21,4
1940-1949 22,3
1950-1959 23,3
1960-1969 24,1
1970-1979 24,6
1980-1989 25,3
1990-1999 25,9
Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,7
1920-1929 21,7
1930-1939 21,7
1940-1949 22,6
1950-1959 23,5
1960-1969 24,2
1970-1979 24,7
1980-1989 25,4
1990-1999 26,1
Livslängdsantaganden
Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,5
1920-1929 21,5
1930-1939 21,5
1940-1949 22,5
1950-1959 23,4
1960-1969 24,2
1970-1979 24,8
1980-1989 25,5
1990-1999 26,1