Par som flyttar sin tjänstpension.

Att välja fonder

Hos AMF kan du välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande.

Vilka fonder har AMF?

AMF har ett väl genomtänkt fondutbud för dig som själv vill påverka hur dina pensionspengar ska växa. Vår målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som något överstiger sitt jämförelseindex, utan att ta alltför stora risker. Vi har låga avgifter och det innebär att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Låga avgifter är särskilt viktigt när sparandet är långsiktigt. Våra fonder har genom åren dessutom vunnit flera utmärkelser för den avkastning som skapats.

För dig som vill placera på lite mer riskfyllda marknader erbjuder vi även externt förvaltade fonder inom fondförsäkring.

Se vårt fondutbud

Att välja fond - konsumenternas.se


Vad innebär risk?

Allt fondsparande innebär en viss risk eftersom värdet i en fond kan gå både upp och ner. En fonds risknivå är ett mått på hur mycket fondens andelsvärde varierar över tiden. Ju större variationerna är, desto högre risk har fonden. För att mäta och jämföra risk används flera olika mått.  AMF använder bland annat en EU-gemensam sjugradig indikator för att visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning. 

Här hittar du mer information om risk i AMFs fonder

Det finns olika typer av risker och därför flera olika riskmått. Dessa hittar du på sidan där vi visar vårt fondutbud. Klicka på fliken Rating och risk.


När jag valt fonder, vad händer sen?

De inbetalningar som din arbetsgivare gör placeras i de fonder som du valt. På Dina sidor hos AMF kan du se hur stora inbetalningar som gjorts och följa hur det går för dina fonder. Du kan enkelt ändra dina fondval och byta mellan de fonder vi erbjuder, både för de pengar som redan har betalats in och för kommande inbetalningar. Vid ett fondbyte säljs andelarna i dina fonder och nya andelar köps i de fonder du valt att flytta sparandet till.


Hur vet jag om en fond går bra?

Ett sätt är att titta på Morningstars rating – fondbetyg – av fonder. Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Aktuella fondbetyg för AMFs fonder hittar du på sidan där vi visar vårt fondutbud. Klicka på fliken Rating och risk.

Så utvärderar du en fond - konsumenternas.se

Jämför fonder - fondkollen.se


Kan jag byta fonder?

Ja, du kan när som helst byta mellan de fonder som vi erbjuder. Du byter enkelt fonder på Dina sidor.


Hur många fonder kan jag ha?

Du kan ha tio fonder som mest i fondförsäkring.


Vem förvaltar mina fonder?

Vi är ett tiotal erfarna personer som jobbar i AMFs förvaltningsteam. Vår målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som något överstiger sitt jämförelseindex, utan att ta alltför stora risker. Här hittar du en presentation av AMFs förvaltare.


Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.