Måste man göra pensionsval?

Pensionen förknippas ofta med val. Och det finns en del valmöjligheter men du måste faktiskt inte välja något alls för att pensionspengarna ska tas omhand, det gör de oavsett. Vi har listat tre val, ett alla bör göra och två du väljer själv om du vill göra.

1. Val av återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska få dina sparade tjänstepensionspengar om du avlider. Vid olika tidpunkter i livet kan det vara bra att se över sitt val, exempelvis när du fått barn, gifter dig eller barnen flyttar hemifrån. Följ guiden för när det kan vara bra att se över dina alternativ.

2. Val inom premiepensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Den större delen av pengarna (16% av inkomsten upp till en viss nivå) som avsätts placeras i de statliga AP-fonderna som förvaltar pengarna, dvs. placerar och investerar dem för att de ska växa. Det går inte att välja eller flytta pengarna därifrån. En mindre del av det som avsätts (2,5%) sparas i premiepensionen och där kan du välja bland olika fonder. Om du inte gör ett aktivt val sparas pengarna automatiskt i den statliga sjunde AP-fonden (AP7 Såfa).

3. Val inom tjänstepensionen

Tjänstepensionens valmöjligheter handlar om hur aktiv du vill vara i placeringen av kapiet. Om du inte väljer alls får du automatiskt en traditionell försäkring. Då ansvarar pensionsbolagets förvaltare för att pengarna investeras på ett tryggt sätt med möjlighet till hög avkastning utan att du behöver välja var pengarna placeras. Det innebär även att du har en garanti som betyder att du är lovad ett lägsta belopp när det är dags för pension.

Vill du istället vara aktiv kan du välja att din tjänstepension ska sparas i en fondförsäkring där du själv väljer i vilka fonder pengarna ska placeras. Det är ett val som kräver lite mer engagemang då du själv behöver se över dina fondval med jämna mellanrum. Här finns ingen garanti, pengarna kan både öka och minska i värde.

Möjligheterna att göra val inom tjänstepensionen kan vara lite krångligt att överblicka eftersom de flesta som jobbar har haft flera arbetsgivare och då också flera olika försäkringar. Det enklaste sättet att se hos vilka bolag du pensionssparar är att gå in på minpension.se. När du vet det kan du kontakta bolagen för information om vilka val du kan göra.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se