3 frågor till AMF Fonders expert på amerikansk ekonomi

Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika

Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika

USAs ekonomi är den i särklass största i världen och högaktuell i och med presidentvalet i november. Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika som är en av de fonder som den som har sin tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF kan välja. Men vad är det för en fond och varför ska man spara i den?

För dig som inte vill behöva tänka på tjänstepensionen finns så kallad traditionell försäkring, som är ett tryggt pensionssparande med garanti. Vill du själv välja hur din tjänstepension placeras? Då är AMF Fondförsäkring något för dig. En av fonderna du kan välja är AMF Nordamerikafond. Den förvaltas av Ulf Alexandersson som har lång och bred erfarenhet av förvaltning av utländska aktier och även har arbetat som analytiker.

Berätta kort om AMF Aktiefond Nordamerika!

Det är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i amerikanska bolag – ett 70-tal – men som också kan investera i mexikanska och kanadensiska bolag. När jag investerar är målet en god balans (riskspridning) i placeringar som ger långsiktig och stabil avkastning. AMF tror att bolag med en genomtänkt hållbarhetsstrategi när det gäller miljö, samhälle och hur bolaget styrs har bättre förutsättningar att skapa en hög avkastning på lång sikt. Det kan både vara bolag som är långt fram när det gäller omställning, till exempel Tesla, och bolag som har en strategi för att bli hållbara.

Den amerikanska ekonomin påverkar hela världen och kan förändras ganska snabbt. Vad kan utfallet av det kommande presidentvalet få för effekter på ekonomin?

Relationerna mellan olika länder är viktiga för den globala ekonomin. Mellan USA och Kina har det varit oroligt under en längre tid och vi bedömer att relationerna länderna emellan kommer vara ansträngda också framöver. Oavsett vem som blir USAs näste president så lär den tuffa hållningen mot Kina bestå, på den punkten är demokrater och republikaner ganska överens. De flesta amerikanska bolag har dock anpassat sig, exempelvis i leverantörsledet, och risken för nya chocker är förhållandevis låg.

Om demokraterna vinner valet och senaten lär de införa ytterligare finanspolitiska stimulanspaket, men även höjd bolagsskatt. Vinner republikanerna samt behåller senaten lär vi få se en förlängning av Tax Cuts and Jobs Act. Inrikes har återhämtningen av ekonomin fortsatt i rätt riktning och vi bedömer att marknaden inte är lika beroende av ett nytt, stort stimulanspaket som tidigare.

Varför ska man spara i AMF Aktiefond Nordamerika?

Den amerikanska aktiemarknaden är världens största och hemvist för flertalet av världens största bolag. Det är en stor, enhetlig och dynamisk marknad. Därför är det klokt ha en exponering i USA. Den amerikanska börsen har varit en mycket bra placering för sparande och investerande relativt andra marknader de senaste 3, 5 och 10 åren1. Dessutom har Nordamerikafonden fått högsta betyg i Morningstars hållbarhetsranking2. Det är jag väldigt stolt över! Fonden har också ett lågt koldioxidavtryck3 jämfört med sitt amerikanska index.

Om AMF Fondförsäkring

Vill du själv välja hur din tjänstepension placeras? Då är AMF Fondförsäkring ett alternativ för dig. Du kan välja bland ett tiotal fonder med olika inriktning och risknivåer. Vill du ha en fondförsäkring men inte själv välja specifika fonder kan AMF Generationsportfölj passa bra eftersom den anpassar risken efter din ålder.

1. Index: MSCI ESG USA NR
2. Hållbarhetsbetyg per 200831
3. AMF per 200630, läs mer här.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se

Rekommenderat