AMFs aktiefonder

Aktiefonder placerar i aktier och har ofta en specifik inriktning eller ett fokus på en viss marknad. De har generellt en högre risk än räntefonder och blandfonder, vilket också ger en högre förväntad avkastning över tid.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Våra aktiefonder