Ersättningar och rabatter inom fondförsäkring

Du som sparar i fondförsäkring betalar oftast en fast årlig försäkringsavgift, samt fondförvaltningsavgift. AMF erbjuder rabatt på fondförvaltningsavgifterna till dig som har fondförsäkring hos oss.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Fondförsäkring och AMF Fonder

AMFs viktigaste uppdrag är att leverera kollektivavtalad tjänstepension till våra cirka fyra miljoner kunder. AMF erbjuder både traditionell försäkring och fondförsäkring. Fondutbudet omfattar framförallt fonder som förvaltas av dotterbolaget AMF Fonder, samt ett mindre antal fonder som förvaltas av externa fondbolag. AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst går tillbaka till kunderna.

AMF Fonder bildades 1997 och arbetar för att erbjuda fonder till låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande. AMF Fonder förvaltar fonder som är valbara inom kollektivavtalad pension, individuell tjänstepension och privat pensionssparande. Fonderna erbjuds också via Pensionsmyndigheten och direkt av AMF Fonder.

Avgifter och rabatter för dig som kund med fondförsäkring

Du som sparar i fondförsäkring betalar oftast en fast årlig försäkringsavgift, samt fondförvaltningsavgift som går till fondbolagen för fonderna som du väljer att placera i. AMF erbjuder rabatt på fondförvaltningsavgifterna till dig som har fondförsäkring hos oss. Rabattens storlek beror på vilka fonder du väljer och vilket kollektivavtalsområde du tillhör.

Här hittar du årliga försäkringsavgifter för din fondförsäkring

Här hittar du fondförvaltningsavgifter (för att se rabatterade avgifter, börja med att välja ditt avtalsområde under Välj sparform).

Ersättningar

Fondbolagen kan lämna en andel av fondförvaltningsavgiften som ersättning till AMF. Tillsammans med en fast årlig försäkringsavgift täcker ersättningen de administrativa kostnader som AMF har för att erbjuda fondförsäkring. AMF kan också använda en del av denna ersättning för att erbjuda våra kunder rabatterade fondförvaltningsavgifter.

Du som har rabatt på fondförvaltningsavgift får i efterhand en återbetalning till din försäkring genom att AMF köper fondandelar till dig. Rabatt på fondförvaltningsavgifter beräknas på månatlig basis och återförs till försäkringen minst en gång per år. Ersättningen möjliggör även att vi kan ta ut en lägre fast årlig försäkringsavgift.

Ersättning från AMF Fonder

Ersättningen som AMF Fonder lämnar till AMF beräknas utifrån en procentsats på det totala fondinnehavet för alla AMFs fondförsäkringskunder. Fondinnehavet beräknas på månadsbasis som ett medelvärde av ingående och utgående värde.

Ersättning från externa förvaltare

Ersättningen som externa fondbolag lämnar till AMF beräknas dagligen utifrån en procentsats på fondförvaltningsavgiften för respektive fond.

Ersättning till AMF

Typ av fond Ersättning som andel av fondförvaltningsavgiften*
AMF räntefonder 30-45 %
AMF aktiefonder 50-80 %
Fonder externa förvaltare 43-63 %

*Här hittar du fondförvaltningsavgifter (ersättningen till AMF beräknas på ordinarie avgifter).

Här kan du läsa mer om fondförvaltningsavgifter