PA 16 – tjänstepension för dig som är statligt anställd

När du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen. 

PA 16 avdelning 1 och 2

PA 16 är en del av ett kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna på det statliga området.

 • PA 16 avdelning 1 – gäller i första hand för dig som är född 1988 och senare,
 • PA 16 avdelning 2 – gäller i första hand dig som är född före 1988.

Exempel på yrken

 • Polis
 • Militär
 • Lärare på universitet
 • Tulltjänsteman
 • Flygledare

Den statliga tjänstepensionen består av tre olika delar. Det är för den valbara delen som du själv kan välja hur dina pengar förvaltas.

Välj AMF för din tjänstepension

PA 16 avdelning 1

PA16 avdelning 1 består av flera delar. En del är valbar, där du själv kan välja pensionsbolag. Läs mer hos SPV om de olika delarna i tjänstepensionen, och hur mycket som betalas in.

För den premiebestämda valbara delen betalar din arbetsgivare följande::

 • 2,5 procent av din lön upp till 571 500 kronor (2024).
 • 20 procent på den del av lönen som är över 571 500 kronor (2024).

 Det finns ingen nedre åldersgräns för när du börjar tjäna in till PA 16 avdelning 1.

PA 16 avdelning 2

PA16 avdelning 2 består av flera delar. En del är valbar, där du själv kan välja pensionsbolag. Läs mer hos SPV om de olika delarna i tjänstepensionen, och hur mycket som betalas in.

För den premiebestämda valbara delen betalar din arbetsgivare in 2,5 procent av din lön.

SPV är valcentral för PA16. Hos SPV väljer du exempelvis pensionsbolag, sparform eller efterlevandeskydd

 SPV, Kundservice telefon 020-51 50 40

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension PA16. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Försäkringsvillkoren gäller fortsatt.

Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

AMF erbjuder trygga och enkla lösningar för ett långsiktigt sparande. Oavsett hur du väljer att spara får du alltid låga avgifter hos oss. Våra förvaltare är dessutom experter på att få pengarna att växa och arbetar för att ditt pensionskapital ska kunna utvecklas under lång tid. 

Logga in

Välj AMF

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.

Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande:

 • val av sparform
 • val av utbetalningsstart
 • val av utbetalningslängd
 • val återbetalningsskydd
 • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas.

Välj sparform

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.  

Traditionell försäkring passar många:

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa bra på lång sikt.

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande värdepapper. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt. 

Fondutbud och kurser (välj PA16 i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj

Du bestämmer själv när utbetalningen av din pension ska börja.

 • PA 16 avdelning 1 kan du tidigast ta ut från 63 års ålder.
 • PA 16 avdelning 2 kan du tidigast ta ut från 61 års ålder.​ Om du är född 1966 eller senare gäller tidigast från 63 år.

Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska betalas ut. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 10-20 år. ​

Mina sidor kan du se hur olika val påverkar ditt månadsbelopp och det är också där du ansöker om utbetalning när det är dags. Dina val gör du tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.​

Din ubetalning startar automatiskt

Om du inte har ansökt om utbetalning innan du fyller 72 år startar utbetalningen automatiskt och betalas ut livet ut. Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det.

Lämna ditt kontonummer på Mina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Mina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Så fungerar återbetalningsskydd

Mina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.

Du flyttar ditt pensionssparande hos SPV. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension